Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 15-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De eerste week na de herstart van de scholen is een feit. Een bijzondere week voor iedereen. De school ziet er aan de binnenkant ineens anders uit, er zijn een heleboel nieuwe regels, papa en mama mogen niet meer mee om afscheid te nemen en we moeten allemaal overblijven bij de juf of meester. Over het algemeen is de herstart soepel verlopen. Dat is niet alleen de verdienste van de juffen en meester die de afgelopen weken ontzettend hard hebben gewerkt om weer een nieuw concept op te zetten. We zijn ook erg trots op de kinderen. ‘Begroeten met je voeten’, looproutes aanhouden, afstand houden van de juf of meester en ga zo maar verder. Wat doen de kinderen het goed! Maar ook u als ouder/verzorger heeft een belangrijk aandeel gehad in het soepel verlopen van de herstart. Het is niet eenvoudig om uw zoon of dochter ineens af te moeten zetten aan het hek. Ook wordt er veel aanpassingsvermogen gevraagd omdat kinderen maar de helft van de tijd naar school mogen en om u te houden aan alle veiligheidsvoorschriften die vaak niet overeenkomen met ‘gemak’. Daarvoor willen wij u heel erg bedanken.

We hebben deze week een aantal keer de vraag gekregen hoe het na deze weken verdergaat. Wij begrijpen dat u daar graag duidelijkheid over wilt om een en ander te regelen met uw werk en de opvang van uw kinderen. Wij zijn volledig afhankelijk van de maatregelen die de overheid daarin neemt. Gaan de scholen volledig open? Gaan we op deze voet verder? Moeten we in nog kleinere cohorten naar school? Moeten we weer terug dicht? Het zijn 4 mogelijke scenario's en wellicht zijn er nog wel meer te bedenken. Zolang we dat niet weten, kunnen we ook niet verder plannen, hoe vervelend dat ook is. We hopen dat hier komende week meer over duidelijk gemaakt wordt, zodat we ons ‘actieplan’ verder kunnen vormgeven. Wij zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.

Het is belangrijk dat we ons allemaal ook komende weken aan de maatregelen houden, hoe lastig dat soms ook is. Het laatste wat we willen is dat we weer thuis onderwijs moeten volgen achter de computer. Alleen samen kunnen we dit doen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

Directeur


In deze nieuwsbrief:
- Noodopvang
- Bonte Avond
- Paaseiactie
- Bezetting kleutergroepen
- Data
Noodopvang

Uw kind kan gebruik maken van de BSO als u een contract heeft of een contract afsluit (voorschoolse en naschoolse opvang) op de dagen dat hij/ zij naar school gaat. Op andere dagen mogen in navolging van de richtlijnen van het ministerie de kinderen geen gebruik maken van de BSO. De naschoolse opvang start dan om 14.45 uur dit is de eindtijd van de school. 

Voor kinderen van ouders die beiden werken in een vitaal beroep of waarvan een van beiden werkt in een vitaal beroep, is er een blijvende mogelijkheid voor noodopvang. Deze mogelijkheid is er echter alleen indien u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft of kunt regelen. De noodopvang wordt enkel door school verzorgd tijdens schooltijden. Buiten de schooltijden om wordt de noodopvang verzorgd door de Stichting Kinderopvang. Deze opvang moet u apart aanvragen.

Een aantal mensen heeft de noodopvang voor drie weken reeds doorgegeven.  Voor week 22 willen we vragen om uiterlijk 20 mei voor 12:00 uur per mail (directie.opdreef@scoba.nl) door te geven op welke dagen u noodopvang nodig heeft. 

 

 

Bonte Avond

Helaas hebben we het besluit moeten nemen om de Bonte Avond voor dit jaar niet door te laten gaan. De maatregelen staan niet toe dat we met zo'n grote groep in een theater kunnen zitten. Ook andere mogelijkheden, zoals afwisselen, zijn gewoonweg niet haalbaar. Voor groep 8 betekent dit dat ze geen eindmusical kunnen doen. Dat is natuurlijk ontzettend jammer en verdrietig. Hiervoor hebben we wel een alternatief gevonden. Dit idee is al gedeeld met de kinderen van groep 8 en we zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om dit plan verder uit te kunnen voeren. 

Omdat de Bonte Avond ook hoort bij de afsluiting van het schooljaar gaan we nog wel kijken of er een andere vorm mogelijk is om toch het schooljaar op een ‘leuke’ manier af te sluiten. Ook hierbij zijn we weer mede afhankelijk van de maatregelen die worden opgelegd. Wordt vervolgd.

Paaseiactie

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we de paaseiactie afgeblazen. We zullen de enveloppen met geld weer terug meegeven aan de kinderen, zodat het geld weer terug kan. 

We willen u daarbij wel vragen om alle veiligheidsregels in acht te nemen. Indien het geld van ‘onbekende’ mensen is, kan dit met een envelop in de brievenbus gestopt worden. Als dit is gelukt, willen we vragen om de lijsten terug in te leveren op school. Mocht het terugbrengen van het geld echt een probleem zijn, kunt u contact opnemen met directie.opdreef@scoba.nl, dan zoeken we naar een oplossing.

Mochten er mensen zijn die toch liever eitjes hebben i.p.v. het geld retour dan is dat mogelijk. De eitjes waren immers al besteld en liggen in grootverpakking op school. Indien u dit wenst, kunt u dit per mail aangeven bij directie.opdreef@scoba.nl. 

In het najaar zal er gekeken worden of er mogelijk een nieuwe actie kan worden gehouden om dit verlies te compenseren.

Bezetting kleutergroepen

Door de afwezigheid van juf Marlies hebben we de bezetting van de kleutergroepen tijdelijk moeten aanpassen. Juf Leontien komt een dag extra bij ons werken, zodat we toch elke dag een leerkracht voor beide kleutergroepen hebben. Als de nieuwe maatregelen bekend zijn, kunnen we ook weer verder plannen. Voor de komende weken is de bezetting als volgt:

Groep 1:

maandag, donderdag en vrijdag: Juf Ella

dinsdag, Juf Christine

woensdag Juf Leontien

Groep 2

maandag en dinsdag: juf Mariska

woensdag, donderdag en vrijdag: juf Christine

Met deze indeling heeft elk cohort maximaal 2 verschillende leerkrachten.

Data
18 mei 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
21 en 22 mei 2020 Hemelvaart, alle kinderen vrij.
1 juni 2020 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
2 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
2 juni 2020 Barbecue voor alle kinderen georganiseerd door de overblijfouders (Gaat niet door)
2 juni – 16 juni 2020 CITO toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m groep 7
5 juni 2020 Hapjesmarkt (doorgaan onzeker)
10  juni 2020 Kledinginzameling
26 juni 2020 Bonte Avond (Gaat niet door)
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 (doorgaan onzeker, eventueel in aangepaste vorm)
3 juli 2020  Rapport 3
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl