Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 21-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De tweede week na de heropening is alweer voorbij. Door Hemelvaart is dit maar een korte week. De nieuwe regels en veranderingen gaan steeds soepeler. Veel kinderen lijken het al helemaal gewend te zijn. Ook deze week is er weer hard gewerkt, zowel thuis als op school. Wederom willen wij daar weer onze bewondering en dank voor uitspreken. We mogen trots zijn op datgene wat we samen hebben bereikt.

Dinsdagavond heeft de minister-president uitgesproken dat het de planning is om de scholen weer op 8 juni volledig open te laten gaan. Deze volledige opening is wel onder voorbehoud van de cijfers en onderzoeksgegevens die er op dat moment liggen. In de week van 1 juni zal bekend worden of dit definitief zal zijn.

Deze volledige opening zal ook weer volgens een nieuw protocol gaan. Dat betekent dus dat het nog steeds niet hetzelfde zal zijn als voorheen. Dit protocol zal pas rond 27 mei voor de scholen beschikbaar zijn. Voor die tijd kunnen we dus nog geen plannen maken omdat we nog niet weten of er bijvoorbeeld ouders de school in mogen ter ondersteuning bij het overblijven. Wellicht zijn er ook nog andere maatregelen die we mogen versoepelen of nieuwe maatregelen omdat we volledig opengaan.

Wij begrijpen dat ook u met vragen zit en dat u graag duidelijkheid wilt i.v.m. opvang en uw werk. Voor de opvang geldt in ieder geval hetzelfde als voor de school. Ook zij zullen onder voorbehoud vanaf 8 juni weer volledig opengaan.

De vorige maatregelen liepen tot 1 juni. Dat betekent dus dat we in ieder geval nog één extra week in cohorten naar school gaan zoals we dit sinds de heropening deden. Om de structuur zoveel mogelijk te bewaken, blijven de cohorten hetzelfde. Omdat we zoveel mogelijk de onderwijstijd moeten verdelen betekent het wel dat we een kleine wijziging moeten aanbrengen in de dagen. Cohort A zal in de week na Pinksteren op dinsdag en woensdag naar school gaan, en cohort B op donderdag en vrijdag. Om het overzichtelijk te houden hebben we hieronder een overzicht van de schooldagen per cohort gemaakt met de daarbij horende schooltijden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons bereiken per mail of via het telefoonnummer van de school (0117-491206). De mailadressen van alle leerkrachten en de schoolleiding kunt u vinden in de schoolgids.

Voor nu wens ik iedereen een fijn en zonnig Hemelvaartweekend toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden tot 8 juni
- Noodopvang
- Voorstellen
- Data
Schooltijden tot 8 juni

Cohort A:

maandag 25 mei 08:45 uur – 14:45 uur
dinsdag 26 mei 08:45 uur – 14:45 uur
dinsdag 2 juni 08:45 uur – 14:45 uur
woensdag 3 juni 08:30 uur – 12:15 uur

Cohort B:

woensdag 27 mei 08:30 uur – 12:15 uur
donderdag 28 mei 08:45 uur – 14:45 uur
vrijdag 29 mei

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur – 14:45 uur (groep 5-8)

donderdag 4 juni  08:45 uur – 14:45 uur
vrijdag 5 juni 

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur – 14:45 uur (groep 5-8)

Noodopvang

Uw kind kan gebruik maken van de BSO als u een contract heeft of een contract afsluit (voorschoolse en naschoolse opvang) op de dagen dat hij/ zij naar school gaat. Op andere dagen mogen in navolging van de richtlijnen van het ministerie de kinderen geen gebruik maken van de BSO. De naschoolse opvang start dan om 14.45 uur dit is de eindtijd van de school. 

Voor kinderen van ouders die beiden werken in een vitaal beroep of waarvan een van beiden werkt in een vitaal beroep, is er een blijvende mogelijkheid voor noodopvang. Deze mogelijkheid is er echter alleen indien u echt geen andere opvangmogelijkheid heeft of kunt regelen. De noodopvang wordt enkel door school verzorgd tijdens schooltijden. Buiten de schooltijden om wordt de noodopvang verzorgd door de Stichting Kinderopvang. Deze opvang moet u apart aanvragen.

Voor week 23 willen we vragen om uiterlijk 29 mei voor 12:00 uur per mail (directie.opdreef@scoba.nl) door te geven op welke dagen u noodopvang nodig heeft. 

 

 

Voorstellen

Hoi allemaal, 

Ik ben Annelore Steenbergen, ik ben 19 jaar oud en kom uit Oostburg. 

Ik zit nu in het tweede jaar van de Academische Pabo in Leiden, een combinatiestudie tussen de Pabo op de hogeschool en de studie Pedagogische Wetenschappen op de universiteit. 

Normaal gezien loop ik stage op basisscholen in en rondom de stad Leiden. 

Bij wijze van uitzondering mag ik nu een stage hier in Zeeland lopen, waar ik heel erg naar uit kijk!  

Tot het einde van het schooljaar zal ik elke dinsdag stage komen lopen bij juf Christine en de kleuters. 

Ik heb erg veel zin in de komende periode op R.-K.B.S. Op Dreef! 

Data
21 en 22 mei 2020 Hemelvaart, alle kinderen vrij.
1 juni 2020 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
2 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
2 juni 2020 Barbecue voor alle kinderen georganiseerd door de overblijfouders (Gaat niet door)
2 juni – 16 juni 2020 CITO toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m groep 7
5 juni 2020 Hapjesmarkt (doorgaan onzeker)
10  juni 2020 Kledinginzameling
26 juni 2020 Bonte Avond (Gaat niet door)
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 (doorgaan onzeker, eventueel in aangepaste vorm)
3 juli 2020  Rapport 3
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl