Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 29-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Gisteravond (donderdag 28 mei) is het protocol uitgebracht voor de volledige openstelling van het basisonderwijs. Het kabinet heeft aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende onderzoeken naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat het niet verantwoord is.

We hadden vooraf gehoopt, u voor het weekend op de te kunnen brengen over de volledige openstelling. Omdat het protocol gisteravond pas is uitgebracht is het voor ons onmogelijk om dit voor elkaar te krijgen omdat er ook nog zaken moeten worden afgestemd met onze Medezeggenschapsraad en met de Stichting Kinderopvang voor de buitenschoolse opvang.

Deze morgen (vrijdag 29 mei) zijn we druk bezig geweest om een concept te maken als vervolg op het plan van de gedeeltelijke opening vanaf 11 mei. Dit concept ligt nu ter afstemming bij onze medezeggenschapsraad. Daarnaast moeten er ook nog afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten uit Zeeuws-Vlaanderen, de onderwijsbesturen en de Stichting Kinderopvang. Ook deze afspraken hebben betrekking op ons plan.

Veel maatregelen die al ingevoerd waren, zullen in ieder geval tot de zomervakantie zo blijven. Ook in het nieuwe protocol staat dat we geen ouders mogen toelaten op het plein of in de school. Ook de thuisblijfregels bij klachten blijven nog steeds van kracht. Hetzelfde geldt voor de hygiënemaatregelen. 

Mocht er afstemming zijn met de medezeggenschapsraad en de buitenschoolse opvang zullen wij dit plan zo spoedig mogelijk met u delen middels een extra nieuwsbrief. Ik wil u daarom vragen uw mail goed in de gaten te houden.

 

Voor nu wens ik u een fijn Pinksterweekend toe.

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden tot 8 juni
- Kledinginzameling
- Rapporten
- Thuisblijfregels
- Hapjesmarkt
- Oudergesprekken groep 1-2
- Data
Schooltijden tot 8 juni

Cohort A:

dinsdag 2 juni 08:45 uur – 14:45 uur
woensdag 3 juni 08:30 uur – 12:15 uur

Cohort B:

donderdag 4 juni  08:45 uur – 14:45 uur
vrijdag 5 juni 

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur – 14:45 uur (groep 5-8)

Kledinginzameling

Afgelopen week heeft uw zoon of dochter een zak meegekregen naar huis. Mocht u kleding in willen leveren, kunt u deze zak hiervoor gebruiken. Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.

Bag2School zal de kleding inzamelen op 10 juni 2020. U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Rapporten

Op de dag dat bekend werd gemaakt dat de scholen zouden sluiten, heeft uw zoon/dochter het laatste rapport mee naar huis gekregen. Vervolgens hebben de leerlingen tot 11 mei thuis onderwijs gevolgd en ook daarna zijn de kinderen nog maar gedeeltelijk naar school gegaan. 

Normaal gesproken zouden de kinderen in de voorlaatste week het laatste rapport mee naar huis krijgen. U zult begrijpen dat we geen representatief rapport kunnen meegeven met resultaten zoals u dat gewend was. Zoals in een eerdere nieuwsbrief al was beschreven, nemen we wel gewoon toetsen en proefwerken af. Deze gebruiken we nu vooral om te meten waar kinderen staan, maar ook om weer in het schoolse ritme te komen.

We hebben daarom besloten om een aangepast rapport mee te geven. Daarin zullen we u proberen een beeld te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen ‘Coronaperiode’ gedurende het thuisonderwijs. Dit rapport is niet gebaseerd op resultaten, maar vooral op observaties van de leerkracht en op een stuk zelfreflectie van uw zoon of dochter. 

 

 

Thuisblijfregels

Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de thuisblijfregels. Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol als het hierover gaat:

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

 

Hapjesmarkt

Doordat ook het nieuwe protocol zegt dat er nog geen ouder(s)/verzorger(s) op het schoolplein of in de school mogen komen, kan de hapjesmarkt niet doorgaan dit jaar. We zijn wel aan het kijken hoe we op een leuke, maar aangepaste manier, afscheid kunnen nemen van groep 8. De ouders en de kinderen van groep 8 zullen hierover later worden geïnformeerd.

Oudergesprekken groep 1-2

De groepen 1 en 2 hebben nog een oudergesprek tegoed. Deze gesprekken zullen we op afstand moeten houden. Vanzelfsprekend voeren wij liever een persoonlijk gesprek, maar de maatregelen laten dit helaas niet toe. Vandaag zal hiervoor per mail een uitnodiging worden verstuurd.

Data
1 juni 2020 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij.
2 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
2 juni 2020 Barbecue voor alle kinderen georganiseerd door de overblijfouders (Gaat niet door)
2 juni – 16 juni 2020 CITO toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m groep 7
5 juni 2020 Hapjesmarkt (Gaat niet door)
10  juni 2020 Kledinginzameling
26 juni 2020 Bonte Avond (Gaat niet door)
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 (doorgaan onzeker, eventueel in aangepaste vorm)
3 juli 2020  Rapport 3
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl