Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 02-06-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Middels deze nieuwsbrief willen we u verder informeren over de volledige openstelling van de scholen vanaf 8 juni. Het is op dit moment nog onduidelijk tot wanneer deze maatregelen lopen. Hierover heeft de overheid geen uitspraak gedaan. Het is goed om te vermelden dat de Medezeggenschapsraad is meegenomen in de uitwerking van deze plannen.

Het grootste gedeelte van de maatregelen moeten we blijven handhaven. Dat betekent dat we nog steeds geen ouder(s)/verzorger(s) mogen toelaten in de school of op het schoolplein. Ook moeten we zoveel mogelijk blijven streven om te werken met vaste groepen en gescheiden pauzes. We hebben er daarom ook voor gekozen om het continurooster door te zetten tot in ieder geval de zomervakantie. Dat betekent dat we alle kinderen vragen om over te blijven, om tussentijdse verplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Mocht u hier problemen mee hebben, kunt u contact opnemen met de directie. De bestaande schooltijden blijven daarmee voor nu hetzelfde. Voor het gemak vindt u deze verder in deze nieuwsbrief nogmaals terug. Ook de overige maatregelen zoals het brengen en halen van de kinderen, de hygiëne en de extra schoonmaak blijven voorlopig hetzelfde.

Vaste vrijwilligers die voor 13 maart op vaste tijden op school hielpen, mogen in principe ook weer terug ondersteunen. We zullen hierin vanzelfsprekend in overleg afwegingen maken wat verantwoord is en wat niet. Gezondheid staat daarbij natuurlijk voorop.

Met het volledig openstellen van de scholen verdwijnt ook de noodopvang. De buitenschoolse opvang is ook vanaf 8 juni weer voor iedereen met een contract beschikbaar. Alle kinderen worden op school verwacht. De thuisblijfregels blijven van kracht. Deze vindt u hieronder nogmaals terug. Indien er nog schoolspullen thuis liggen, verzoeken wij u om deze terug mee naar school te nemen.

De verwachting is dat er ook na de zomervakantie nog maatregelen zullen zijn. Welke maatregelen is nog niet duidelijk en ook wanneer deze bekend worden gemaakt is nog een vraag. Dat wil niet zeggen dat we stil zitten. Een aantal veranderingen die door de Coronacrisis zijn ingevoerd, zijn een waardevolle vernieuwing voor ons onderwijs gebleken. Deze willen we ook zeker meenemen naar de toekomst. We zullen u hierover later verder informeren.

Het kan zijn dat u nog vragen heeft. Hiervoor kunt u terecht bij de school. Wij zijn bereikbaar per mail of per telefoon (0117-491206). De mailadressen van de leerkrachten en de schoolleiding staan vermeld in de schoolgids.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden
- Thuisblijfregels
- Thuisblijven personeel
- Gymlessen
- Bezetting kleutergroepen
- Data
Schooltijden

Onderstaande schooltijden zijn voor de leerlingen van toepassing.

maandag 08:45 uur – 14:45 uur
dinsdag  08:45 uur – 14:45 uur
woensdag  08:30 uur – 12:15 uur
donderdag 08:45 uur – 14:45 uur
vrijdag

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur – 14:45 uur (groep 5-8)

Met de buitenschoolse opvang is er afgestemd dat zij zullen aansluiten op bovenstaande eindtijden. Ook met de taxi vanuit St. Kruis hebben we contact gezocht om de eindtijden af te stemmen. We wachten hiervoor nog op antwoord. We zullen de betreffende ouders hiervan op de hoogte houden.

Thuisblijfregels

Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de thuisblijfregels. Onderstaande tekst is letterlijk gekopieerd uit het protocol als het hierover gaat:

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
 • Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht::

 • Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

 

Thuisblijven personeel

Ook voor personeelsleden zijn er thuisblijfregels die strenger zijn dan normaal.Daarnaast hebben wij ook leerkrachten in de risicogroep die nu wel op school zijn. Indien een leerkracht zich afmeldt met klachten of omdat de besmettingsgraad toeneemt en het niet meer verantwoord is om op school aanwezig te zijn, zullen wij vanzelfsprekend een vervanger zoeken. Wij hebben in eerdere nieuwsbrieven al vaker aangegeven dat er weinig tot geen vervangers beschikbaar zijn op dit moment. Groepen samenvoegen is ook geen optie. De veiligheidsvoorschriften laten dit niet toe in verband met de gezondheid van personeel en kinderen. De kans is daarmee groter dat we de komende periode groepen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht beschikbaar is.

Gymlessen

We zullen de komende periode zoveel mogelijk de gymlessen buiten geven. We zullen wel bij de gemeente navragen om de gymzaal voor ons beschikbaar te houden, zodat we met bijzondere weersomstandigheden toch een uitwijkmogelijkheid hebben. Ook voor bewegingsonderwijs wordt er een specifiek protocol geschreven. Dit is nog niet beschikbaar.

Bezetting kleutergroepen

Vanaf 8 juni zal ook juf Marlies weer terugkeren op school. De afstudeerstage van juf Mariska is ten einde gekomen. Dat betekent voor de bezetting van de kleutergroepen het volgende:

  Groep 1 Groep 2
Maandag Juf Ella Juf Marlies
Dinsdag Juf Christine Juf Marlies
Woensdag Juf Christine Juf Marlies
Donderdag Juf Ella Juf Christine
Vrijdag  Juf Ella Juf Christine

Juf Mariska zal nog een afspraak maken met groep 2 om afscheid te nemen van de kinderen.op een later moment dit schooljaar.

Data
2 juni – 16 juni 2020 CITO toetsen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m groep 7
5 juni 2020 Hapjesmarkt (Gaat niet door)
10  juni 2020 Kledinginzameling
26 juni 2020 Bonte Avond (Gaat niet door)
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 (doorgaan onzeker, eventueel in aangepaste vorm)
3 juli 2020  Rapport 3
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl