Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 26-06-2020

In deze nieuwsbrief:
- Compensatie vrijwillige ouderbijdrage
- Continurooster / overblijven
- Klassenfoto's
- Frietjes eten
- Oproep vanuit de gemeente
- Data
Compensatie vrijwillige ouderbijdrage

Door de periode van thuisonderwijs en andere maatregelen rondom corona zijn er een aantal activiteiten deels of helemaal niet doorgegaan die bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Hierbij valt te denken aan de Paasviering, Koningsspelen en Bonte Avond. In overleg met de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie hebben we daarom besloten om komend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage eenmalig te verlagen van € 25,00 naar € 20,00. Deze compensatie is natuurlijk niet mogelijk voor de kinderen die op dit moment in groep 8 zitten. Om die reden zal er nog € 5,00 per leerling extra naar het budget voor het afscheid  van groep 8 gaan vanuit de ouderbijdrage.

Indien er een schoolreis georganiseerd kan worden, zal hiervoor net als anders nog een aparte bijdrage voor worden gevraagd. Omdat het nog onduidelijk is of dit na de zomer al kan, zullen we hiervoor nog geen datum opnemen in de kalender.

Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben voor dit schooljaar, kunt u dit alsnog doen door het bedrag van dit jaar over te maken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van SCOBA inz. Op Dreef onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

Continurooster / overblijven

In overleg met de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag is besloten om komend schooljaar het continurooster door te zetten. Hoewel er nog geen protocol is voor na de zomervakantie, lijkt het ons verstandig om op dit moment op de ingeslagen weg verder te gaan gedurende het komende schooljaar. Dat betekent dat de schooltijden blijven zoals ze nu zijn en dat alle kinderen overblijven op school.

Op deze manier blijft de bestaande structuur gehandhaafd en is het makkelijker om weer terug te schakelen indien de maatregelen worden verscherpt. Een andere (en zeker ook niet onbelangrijke) reden is dat het overblijven op dit moment rustiger verloopt dan voorheen, omdat de leerlingen nu in de eigen klas overblijven in plaats van in een grote groep in de hal. Dit laatste wordt ook bevestigd door onze eigen leerlingraad. Het grootste gedeelte van de kinderen maakte al gebruik van de voorzieningen voor het overblijven.

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige bijdrage te vragen van € 25,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten toch hun verdiende pauze kunnen nemen.

Klassenfoto's

De groepsfoto's die zijn gemaakt staan bij de groepen op Klasbord. Indien u een afdruk van de foto wenst, kunt u een exemplaar bestellen. De afgedrukte foto's kosten € 2,00 per stuk. U kunt dit betalen door het geld in een enveloppe te doen met daarop de naam en groep van uw kind. Woensdag 1 juli zullen alle foto's besteld worden, zodat ze nog voor de zomervakantie binnen zijn. We willen u vragen, indien u een of meerdere afdrukken wenst om dit uiterlijk dinsdag 30 juni in te leveren. Nabestellen is niet mogelijk.

Frietjes eten

Het is jaarlijks een traditie dat de overblijfouders een barbecue organiseren op school. Dit is het afgelopen jaar helaas niet door kunnen gaan door de maatregelen rondom corona. Omdat de overblijfouders toch graag nog iets willen doen voor de kinderen, hebben ze geregeld dat er op maandag 6 juli a.s. een frituur naar school komt om voor de kinderen frietjes te bakken. Alle kinderen krijgen dan tussen de middag frietjes met een snack. De kinderen hoeven op deze dag dus geen eten en drinken voor tussen de middag mee te nemen.

Namens zorgboerderij Juutsom zullen de kinderen ook een flesje eigengemaakte appelsap krijgen. Dit hebben ze voor alle kinderen van de Scoba scholen geregeld.

Oproep vanuit de gemeente

Hierbij ontvangen jullie een link naar de oproep van burgemeester Marga Vermue en wethouder Jack Werkman om met leerlingen en jongeren in gesprek te gaan: https://youtu.be/OpJEdz4myMo. De insteek van het gesprek is hoe de jongeren de afgelopen periode hebben ervaren en of zij ideeën of suggesties voor de 1,5 meter samenleving hebben. Het gesprek staat gepland op woensdag 1 juli a.s. om 16.00 uur in het Belfort. We zijn ons ervan bewust dat het kort dag is. Jongeren kunnen zich aanmelden via info@gemeentesluis.nl.

Mede namens wethouder Jack Werkman en burgemeester Marga Vermue bedank ik jullie voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Stefan Bosman

Afdeling Beleid en Beheer gemeente Sluis

 

Data
29 juni 2020 Kikkesport bij de gymzaal (15:30 uur) Inschrijven verplicht!
2 en 3 juli 2020 Schoolkamp groep 8 
3 juli 2020  Rapport 3
6 juli 2020 Frietdag georganiseerd door de overblijfouders
7 en 9 juli 2020 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
9 juli 2020 Afscheid groep 8
10 juli 2020 Groep 8 hele dag vrij. Overige kinderen vanaf 12:00 uur vrij.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl