Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 10-07-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

We staan aan het einde van een bijzonder schooljaar. Een jaar wat begon als andere jaren, maar dat plots een heel andere wending kreeg. Een periode van thuisonderwijs, vervolgens een periode dat we gedeeltelijk naar school konden en ten slotte mochten we weer allemaal naar school, maar wel onder strikte maatregelen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dagelijks zien we in het nieuws dat het niet de maatregelen zijn die bepalen of ze succesvol zijn maar hoe men ermee omgaat. Ondanks dat het niet ideaal was, denk ik dat we er samen op een goede manier vorm aan hebben gegeven. Ik wil iedereen daarom bedanken voor de medewerking, het begrip en het vertrouwen wat we de afgelopen weken hebben gekregen. U als ouder heeft een grotere bijdrage geleverd dan ooit. Kinderen moesten thuis begeleid worden, ineens moesten de kinderen aan het hek afgezet worden en moesten oudergesprekken via de computer of telefoon worden gevoerd. De kinderen waren geduldig, toonden begrip voor de situatie, leuke dingen die ineens niet meer door konden gaan en toch kwamen ze elke dag weer vol goede moed naar school. Wij zijn ontzettend trots op jullie allemaal. Ook de meester en juffen hebben dit jaar bijzonder hard moeten werken. Ondanks dat we niet op school waren, moest er een compleet nieuw onderwijsconcept uit de grond gestampt worden. Waar normaal jaren voor wordt uitgetrokken, moest nu in twee weken tijd.

De nieuwe maatregelen en veranderingen hebben ook positieve dingen de school ingebracht. Ineens moesten we buiten onze eigen kaders denken. Zaken die al jaren op dezelfde manier gingen, moesten nu ineens anders. Soms blijkt dan ook dat bepaalde dingen beter lopen. Deze zaken willen we vasthouden en meenemen naar komende jaren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van devices voor het verwerken van onze leerstof in de groepen 5 tot en met 8. De leerlingraad en de medezeggenschapsraad zullen we hierin meenemen, want zij zijn voor ons een belangrijk klankbord.

We hopen dat komend jaar rustiger zal zijn, maar daar mogen we nog niet vanuit gaan. We hebben geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat we straks zo min mogelijk moeten veranderen als er weer maatregelen worden verscherpt of nieuwe maatregelen komen. 

Gisteren hebben we afscheid genomen van groep 8. Zij zullen na de zomer allemaal een nieuwe fase ingaan. We kijken terug op een geslaagd afscheid, mede dankzij de spontane hulp van enkele ouders. Zij hadden een leuke verrassing voor de kinderen bedacht, waardoor de avond een extra dimensie kreeg. In de PZC van vrijdag 10 juli is hierover meer te lezen.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die dit jaar op wat voor manier dan ook betrokken was bij onze school. Ik hoop dat iedereen kan genieten van een fijne, zonnige en gezonde vakantie en hopelijk zien we iedereen weer terug op 24 augustus.

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,

 

Wietse Lips

directeur.


In deze nieuwsbrief:
- Jaarverslag activiteitencommissie
- Bereikbaarheid van de school tijdens de zomervakantie
- Data
Jaarverslag activiteitencommissie

De activiteitencommissie ondersteunt bij het bedenken en organiseren van activiteiten op onze school. Elk jaar maakt de activiteitencommissie een jaarverslag. Hierin kunt u lezen wat de activiteitencommissie het afgelopen jaar heeft gedaan. Klik hier om het jaarverslag van het afgelopen jaar te lezen.

 

Bereikbaarheid van de school tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is de school in mindere mate bereikbaar. Mocht u ons nodig hebben, is dit het makkelijkste per mail (directie.opdreef@scoba.nl). Deze zal met enige regelmaat worden gelezen. 


Data
24 augustus 2020 Eerste schooldag

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl