Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 28-08-2020

In deze nieuwsbrief:
- Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
- Thuisblijf regels personeel
- Kennismakingsgesprekken
- Traktaties
- Data
Mag ik me even voorstellen aan jullie? Want ik kom hier stage lopen!

Wie ben ik? En wat doe ik graag in mijn vrije tijd?

Mijn naam is Lysan Baecke, 18 jaar oud en ik woon in Eede. In mijn vrije tijd werk ik in een restaurant en ga ik ook vaak oppassen bij verschillende oppas adresjes. Dat vind ik heel leuk om te doen!

Op welke school zit ik? En welke opleiding doe ik?

Ik zit op het Scalda in Terneuzen in mijn 2e jaar en doe daar de opleiding Kind professional niveau 4. (Dat is pedagogisch medewerker en onderwijsassistente.)

Wanneer kom ik stage lopen?

Op maandag (hele dag) en woensdag (ochtend) zie je mij op de basisschool Op Dreef in groep 4 het hele jaar door. Op elke dinsdag (hele dag) en woensdag (middag) zie je mij op het kinderdagverblijf de Opkikker ook het hele jaar door.

Ik heb er al heel veel zin in! Tot dan!

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen

Er bestaat nog wat onduidelijkheid over wanneer een leerling moet thuisblijven. Voor de volledigheid hebben wij de regels uit ons protocol even gekopieerd in onze nieuwsbrief.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:

 • als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
 • als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen) neemt de school contact op met de GGD.
Thuisblijf regels personeel

De hierboven genoemde regels zijn ook van toepassing op het personeel van de school. Dat betekent dat het verzuim van de leerkrachten groter zal zijn dan normaal. We hebben u al eerder verteld dat er een tekort aan leerkrachten is. Op dit moment is de vervangerspool nagenoeg leeg. Dat betekent dat de mogelijkheden om het verzuim van een leerkracht op te vangen erg beperkt zijn. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen om een vorm van onderwijs te bieden binnen de maatregelen die er zijn maar veel mogelijkheden zijn er niet.

Dat betekent dat het risico steeds groter wordt dat ook wij klassen naar huis moeten sturen. Omdat dergelijke klachten zich vlak voor schooltijd kunnen ontwikkelen, kan het zijn dat we dit ook pas laat kunnen melden.  We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn, maar het is helaas wel een scenario waar we serieus rekening mee moeten houden.

Kennismakingsgesprekken

Komende week staan de kennismakingsgesprekken op het programma. Deze vinden plaats in de school. Om het zo veilig mogelijk te houden voor iedereen hebben we ervoor gekozen om de gesprekken meer te spreiden dan voorheen. Daarnaast zullen we ook strikter de tijd in de gaten houden, om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Dat kan betekenen dat het gesprek, ondanks dat het wellicht nog niet klaar is, toch gestopt moet worden. In dat geval willen we u vragen een nieuwe afspraak te maken als dit noodzakelijk is.  De tafels zullen wat verder uit elkaar staan, zodat er tussen de leerkracht en de ouders 1,5 m afstand gehouden kan worden. 

We willen u vragen om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Mocht u toch even moeten wachten, willen we u vragen om rekening te houden met de 1,5 m maatregel in de hal. Mocht u of iemand anders uit het gezin Corona-gerelateerde klachten hebben, dan verzoeken wij u om thuis te blijven en op een later tijdstip een nieuwe afspraak te maken.

Wij houden bij, wanneer welke ouders in de school zijn geweest. Deze gegevens bewaren we gedurende drie weken, waarna we ze zullen vernietigen.

Traktaties

Voor de zomervakantie was, in verband met corona, de regel dat traktaties voorverpakt moesten zijn en dat deze werden meegegeven met de kinderen aan het eind van de dag. Nu de regels iets soepeler zijn, willen we deze aanpassen naar: traktaties zijn voorverpakt (dus niet thuis door de ouders/verzorgers of de kinderen) en we eten deze op school op. Dat laatste is voor de jarige veel leuker natuurlijk. We streven altijd naar gezonde traktaties, maar we begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is als we de voorwaarde van voorverpakte traktaties voorrang willen geven.

Data
2 en 3 september 2020 Kennismakingsgesprekken (met de kinderen) groep 1 t/m 8
30 september 2020 Start kinderboekenweek
7 oktober 2020 Bezoek groep 8 Zwincollege
19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl