Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 11-09-2020

In deze nieuwsbrief:
- Bezoeken groep 8 Zwincollege
- Overblijven
- Kikkesport
- Data
Bezoeken groep 8 Zwincollege

Door de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn de bezoeken aan het Zwincollege tot 1 januari 2021 voorlopig uitgesteld. Ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 8 hebben hierover meer informatie ontvangen van het Zwincollege.

Overblijven

Graag willen we nogmaals de overblijfbijdrage onder de aandacht brengen.

De kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (groep 5 t/m 8) over. Op deze manier blijft de bestaande structuur gehandhaafd en is het makkelijker om weer terug te schakelen indien de maatregelen rondom Corona worden verscherpt. Een andere (en zeker ook niet onbelangrijke) reden is, dat het overblijven op dit moment rustiger verloopt dan voorheen, omdat de leerlingen nu in de eigen klas overblijven in plaats van in een grote groep in de hal. Dit laatste wordt ook bevestigd door onze eigen leerlingraad. Het grootste gedeelte van de kinderen maakte al gebruik van de voorzieningen voor het overblijven.

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen, is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige bijdrage te vragen van € 25,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen, toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; vorig jaar was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten hun verdiende pauze kunnen nemen.

Deze bijdrage kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL20 RABO 0101 2432 51 inz. Act. Op Dreef), o.v.v. overblijfbijdrage + de naam en de groep van uw kind.

Kikkesport

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen voorjaar was Kikkesport Kids terug na een tijd van afwezigheid. Helaas is Kikkesport Kids door het Coronavirus anders gelopen dan gepland. Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd de mogelijkheid hebben om te bewegen.

Daarom zijn we dit schooljaar terug met Kikkesport Kids.

Wat zijn de pleintjesactiviteiten:

Rowan Ritico (sportondersteuner gemeente Sluis) organiseert op een vaste dag in de week sport- en spelactiviteiten na schooltijd op het schoolplein of een plein/veldje in de buurt. Alle kinderen, van groep 3 t/m 8,  kunnen na schooltijd aansluiten bij de activiteit. U kunt uw kind(eren) hiervoor online inschrijven. Wij bieden een leuk, gevarieerd en beweeglijk aanbod. Door middel van de pleintjesactiviteiten willen we kinderen meer buiten laten spelen en in beweging laten komen.

Wanneer zijn de pleintjesactiviteiten:

De pleintjesactiviteiten vinden plaats op een vaste dag in de week en komen elke drie weken terug. Zo kunnen we op elke school evenveel lessen aanbieden. Deze vaste dag is zo goed mogelijk afgestemd met school, activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en verenigingen in die kern. Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen aansluiten op deze middag. De activiteit start direct na schooltijd en duurt één uur. Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald of mogen ze naar huis. Na de eindtijd zijn wij niet meer verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.

Wat kunnen de kinderen verwachten:

De kinderen maken tijdens de pleintjesactiviteiten kennis met bekende en nieuwe sport- en spelactiviteiten. Deze kunnen ze vervolgens zowel tijdens de gymlessen als tijdens het buitenspelen toepassen. Daarnaast leren ze ook samen te spelen met verschillende leeftijdscategorieën en zorg te dragen voor anderen.

Bij slecht weer proberen wij een gymzaal te regelen, zodat de activiteit toch door kan gaan. Zorg dat de kinderen op de dag van de pleintjesactiviteit hun gymschoenen bij hebben. 

Inschrijven en kosten:

De data voor de pleintjesactiviteiten zijn 21 september, 12 oktober, 9 en 30 november 2020. Hieronder staat ook een link naar een formulier waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven voor Kikkesport Kids. Wij vragen een symbolisch bedrag van € 1,00 per activiteit. Dit bedrag kan contant bij de begeleider worden betaald. U kunt de data van de pleintjesactiviteiten ook vinden op onze Facebookpagina: Porthos sport.

Klik hier om aan te melden.

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rowan Ritico via rritico@gemeentesluis.nl of 06-13843255.

Ik hoop u en uw kind(eren) graag te zien tijdens deze leuke activiteiten.

Met sportieve groet,

 

Rowan Ritico

Sportondersteuner gemeente Sluis

Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Data
21 september 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
23 september 2020 Start kinderpostzegelactie groep 7 & 8 om 12:00 uur. Meer info volgt later.
30 september 2020 Start kinderboekenweek
12 oktober 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie
3 november 2020 Kledinginzameling
9 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl