Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 18-09-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

‘Klaar met Corona!’ Deze zin kun je op meerdere manieren lezen. We zijn er allemaal wel klaar mee, de maatregelen zorgen voor veel overlast en moeilijkheden. Helaas is Corona nog niet klaar, zoals men kan lezen in diverse media. We zullen er samen het beste van moeten maken en daar hebben we elkaar voor nodig.

De verkoudheid heerst op school, dat is afgelopen week duidelijk geworden. Veel leerlingen die verkouden zijn, maar ook diverse leerkrachten die afgelopen week getest zijn. Gelukkig allemaal met een negatieve uitslag. Tot op heden is het gelukt, mede doordat collega's extra kwamen werken, om geen klassen naar huis te sturen.

Het RIVM heeft maatregelen opgesteld waaraan scholen zich moeten houden om op een verantwoorde manier open te blijven. Deze maatregelen zeggen dat kinderen en leerkrachten met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven totdat de klachten weg zijn, of er een negatieve testuitslag is. Meer informatie hierover is ook te lezen op de website van het RIVM.

Wij begrijpen dat dit moeilijke situaties oplevert, maar om de veiligheid voor iedereen zoveel mogelijk te waarborgen, is het belangrijk dat we deze maatregelen opvolgen. Sterker nog, het volgen van het landelijke protocol basisonderwijs is een voorwaarde om de school open te houden. Indien wij opmerken dat leerlingen gedurende de dag zogenaamde ‘Corona-gerelateerde klachten’ vertonen, kunnen wij niets anders dan bellen om de kinderen op te halen, hoe vervelend en moeilijk dat ook is. Samen moeten we hier doorheen, samen moeten we ervoor zorgen dat Corona de school niet kan binnenkomen. 

Wij maken het protocol niet zelf en kunnen de maatregelen dus ook niet veranderen. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, mag u die altijd stellen bij de directie. Wij proberen (zo goed als mogelijk) om deze te beantwoorden. U kunt de directie bereiken per mail (directieopdreef@scoba.nl) of telefonisch via 0117-491206.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur


In deze nieuwsbrief:
- Activiteitencommissie
- Even voorstellen..
- Week tegen het pesten
- Data
Activiteitencommissie

Activiteitencommisie “Op Dreef” zoekt een nieuw lid! Bent u die ouder die graag zijn of haar steentje wilt bijdragen op school? Lees dan verder…

U kunt meedenken, meepraten en meebeslissen bij de themafeesten (zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, e.d.) die samen met de leerkrachten van “Op Dreef” worden georganiseerd. Samen met de leerkrachten organiseert u een of meerdere themafeesten, dit houdt in dat u de boodschappen doet, helpt de school versieren en op het “feest” zelf zorgt dat de hulpouders die zich hebben opgegeven op de juiste manier hun hulp kunnen aanbieden. 4 tot 5 keer per schooljaar komt de AC samen om te vergaderen over de themafeesten. Zo dragen wij een steentje bij aan een gezellige tijd voor onze kinderen op school! Is uw interesse gewekt? Leuk!!

Meer informatie verkrijgen of aanmelden kan bij de directie van de school via directie.opdreef@scoba.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 2 oktober. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zal er gestemd worden door de AC. 

Even voorstellen..

Hoi, mijn naam is Stephanie Westerweele-Jansen en je kunt mij dit schooljaar regelmatig tegenkomen op school. Ik ben de lees- en mediaconsulent van basisschool Op Dreef.
De lees- en mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen het onderwijs. Ik ondersteun de leerkrachten bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid door activiteiten te faciliteren, te organiseren en te ondersteunen. De leesconsulent voert (project)werkzaamheden uit met het accent op leesbevordering, mediawijsheid en de collecties op scholen.

In de klassen kom ik onder andere voorlezen, introduceren en promoten van diverse boeken, de leerlingen mediawijs maken en daarnaast help ik de leerlingen in de schoolbibliotheek bij het zoeken naar een geschikt boek of het vinden van informatie voor een spreekbeurt of werkstuk.

 

Week tegen het pesten

Komende week (21 tot en met 25 september) is het ‘de week tegen pesten’. Met behulp van onze methode Kwink zullen we hier komende week aandacht aan besteden met gerichte activiteiten.

Het thema 'Samen aan zet' gaat over de kracht van de groep en hoe je met die groep een sterke en positieve start van het schooljaar kunt maken.

 

Data
21 september 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
23 september 2020 Start kinderpostzegelactie groep 7 & 8 om 12:00 uur. Meer info volgt later.
30 september 2020 Start kinderboekenweek
12 oktober 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
19 t/m 23 oktober 2020 Herfstvakantie
3 november 2020 Kledinginzameling
9 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.

 

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl