Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 29-09-2020

Oostburg, 29 september 2020.

 

Aan: alle ouders/verzorgers van Op Dreef

 

Betreft: ventilatiescan schoolgebouw

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

In de afgelopen periode is er landelijk veel aandacht geweest voor de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het COVID-19-virus.

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan de reguliere gezondheidseisen voldoet.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiervoor het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS heeft alle schoolbesturen in Nederland gevraagd om vóór 24 september een ventilatiescan uit te voeren op alle onder haar bevoegd gezag vallende basisscholen en medewerkers en ouders uiterlijk 1 oktober te informeren over de resultaten. 

Het onderzoek is  midden september uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf met als resultaat dat: 

De ventilatie op Op Dreef voldoet aan de geldende richtlijnen.

We blijven alert op het hanteren van de extra RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Conform aanvullend advies zullen we periodiek met CO2-metingen het binnenklimaat monitoren.  Hiervoor worden CO2-meters aangeschaft. De verklaring- en de volledige ventilatiescan worden op korte termijn met het team en de medezeggenschapsraad van onze school besproken en nader toegelicht.

De directeur van uw school zal u de komende weken nader informeren over de voortgang.

Mocht u tussentijds  vragen hebben, verzoek ik u contact op te nemen met de directeur van uw school.

 

Namens het bestuur van SCOBA

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk Verweg, algemeen-directeur.   


In deze nieuwsbrief:
r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl