Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 30-10-2020

In deze nieuwsbrief:
- Protocol basisonderwijs
- Sloopwerkzaamheden Zuidstraat
- Ouderbijdrage
- Jeugd en Gezin Gemeente Sluis
- Kledinginzameling
- Data
Protocol basisonderwijs

Afgelopen week is het protocol voor het basisonderwijs weer aangepast. Enkele maatregelen zijn weer verscherpt. Voor onze school betekent het dat er niet heel veel verandert t.o.v. de bestaande situatie omdat we er aan het begin van het schooljaar al voor hadden gekozen om maatregelen ondanks de versoepelingen te handhaven. Hieronder hebben we voor u de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet:

  • De thuisblijfregels blijven hetzelfde. Wilt u deze nog eens teruglezen? Klik dan hier.
  • Contacten met ouders/verzorgers moeten digitaal plaatsvinden.
  • De aanwezigheid van externen in de school wordt beperkt tot datgene wat noodzakelijk is.
  • Groepsactiviteiten buiten de school moeten zoveel mogelijk beperkt worden.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, mag u deze altijd stellen. Wij zijn te bereiken per telefoon (0117-491206) of per mail (directie.opdreef@scoba.nl) 

Sloopwerkzaamheden Zuidstraat

Vanaf maandag 2 november zullen er sloopwerkzaamheden plaatsvinden aan de Zuidstraat 2 t/m 14. De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer 5 weken duren onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken.

Aan het begin van de Hennequinstraat zal een bord komen te staan met daarop ‘doorgaand verkeer gestremd’. Fysiek zal de straat afgesloten worden ter hoogte van de te slopen woningen. Dat betekent dat de Hennequinstraat enkel voor voetgangers en fietsers toegankelijk is.

Het verkeer zal omgeleid worden via de Wandeldreef naar de Sint Bavostraat (met uitzondering van vrachtverkeer). Dat betekent dat er meer motorvoertuigen in de Wandeldreef zullen rijden dan dat u gewend bent.

Met de aannemer is afgesproken dat er geen hinder zal zijn van bouwverkeer op het moment dat de school start of eindigt.

Ouderbijdrage

De decembermaand staat voor de deur. De leden van de activiteitencommissie zijn druk in de weer om de eerste feesten van dit schooljaar te organiseren: Sinterklaas en Kerst.

Zij bekostigen deze, en alle andere activiteiten in het schooljaar, vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Bij “andere activiteiten” moet u bijvoorbeeld denken aan de viering van Carnaval,  Pasen, de bonte avond en andere leuke activiteiten die er in een schooljaar zijn.

Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald, toen zij in de schoolgids lazen hoe hoog het bedrag was. 

Omdat het afgelopen jaar niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden is er dit jaar eenmalig gekozen om de bijdrage te verlagen ter compensatie. De bijdrage is  € 20,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van SCOBA inz. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. De begroting is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad waarin ook ouders zitting hebben.

Jeugd en Gezin Gemeente Sluis

Beste ouders / verzorgers,

Graag stel ik mij aan u voor via de nieuwsbrief. Saskia de Koning heeft haar rol aan mij overgedragen.
Mijn naam is Evelien Smetsers en ik geef u graag een update over mijn aanwezigheid op school in mijn rol als medewerker van het team Jeugd en Gezin vanuit de Gemeente Sluis.

Door Covid-19 maatregelen zal mijn aanwezigheid tijdelijk niet op school zijn.
Wekelijks op woensdag vanaf  4 november van 09:00 tot 10:00 uur ben ik voor u beschikbaar via een telefonisch spreekuur. Tijdens dit uur kan dat op 06 121 259 84. U kan uw vraag ook anoniem stellen.

Het jeugdteam heeft nl. als doel dat wij ouders en gezinnen helpen of doorverwijzen naar passende hulp als zij bij ons terecht komen met vragen en/of zorgen. U kunt denken aan vragen / zorgen over: opvoeding, scheiding, gedrags- of emotionele zorgen rondom het kind, wanneer een kind vanwege een handicap of beperking zorg of aangepaste middelen nodig heeft, etc. Ik hoop van harte dat u mij weet te vinden als u een vraag zou willen stellen. U mag mij dan ook altijd per mail: jeugdengezin@gemeentesluis.nl benaderen en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ook de school kan bij mij advies vragen over allerhande zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

De afspraak is dat, wanneer school echt met mij wil overleggen over uw kind, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken of omdat zij denken dat er bepaalde hulpverlening nodig zou zijn, dat dit eerst met u besproken wordt (door school), dat u toestemming geeft over overleg met mij en/of dat er een gesprek wordt gepland waarbij ook u als ouders dan aansluit / dan wel dat u zelf een afspraak met mij maakt.

Te allen tijde blijft er ook via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk, dagelijks is er een kantoordienst bij Jeugd en Gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

 14 0117 (buitenland +31 117 457 000)

 06 101 673 87 (enkel voor WhatsApp berichten)

 https://www.gemeentesluis.nl/

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!
Evelien Smetsers (Jeugd en Gezin, gemeente Sluis

Kledinginzameling

Twee keer per jaar houden wij een kledinginzameling. Deze inzameling zorgt ervoor dat oude kleding opnieuw gebruikt kan worden en de school krijgt hiervoor een kleine vergoeding. De opbrengst van deze inzameling komt weer ten goede aan de kinderen. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuwe bibliotheekkast aan kunnen schaffen.

Voor de vakantie heeft uw zoon of dochter een zak meegekregen naar huis. Mocht u kleding in willen leveren, kunt u deze zak hiervoor gebruiken. Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.

Bag2School zal de kleding inzamelen op 3 november 2020. U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Alvast bedankt voor uw hulp.

Data
3 november 2020 Kledinginzameling
9 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
1 december 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
2 december 2020 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
4 december 2020 Sinterklaas
4 december 2020 Rapport 1
17 december 2020 Kerstviering
18 december 2020 Groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl