Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 13-11-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Afgelopen week is er weer een nieuw protocol uitgekomen voor het basisonderwijs waarin weer enkele wijzigingen zijn t.o.v. het oude protocol. De wijzigingen hebben met name betrekking op het toelaten van externen tot de school. De aanwezigheid van externen wordt beperkt tot het noodzakelijke. Denk daarbij aan overblijfouders, vaste externe deskundigen maar ook de stagiaires die al werkzaam zijn bij ons op school.

Verder zijn er nog wat aanpassingen in de thuisblijfregels voor leerlingen. Door hier te klikken kunt u deze lezen.

De oudergesprekken zullen op afstand gevoerd worden. Omdat dit wat meer tijd zal vragen, zullen we dit niet op twee vaste dagen doen zoals u gewend bent. Meer informatie hierover zult u komende week per brief ontvangen.

Ook de viering van Sinterklaas zal anders zijn dan andere jaren. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij die graag. Wij zijn telefonisch (0117-491206) of per mail (directie.opdreef@scoba.nl) bereikbaar. 

Wij hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd.


In deze nieuwsbrief:
- Sinterklaas
- Week van mediawijsheid
- Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland
- Opbrengst kledinginzameling
- Enquête speelvoorzieningen
- Data
Sinterklaas

Het ziet er nog steeds naar uit dat Sinterklaas dit jaar onze school komt bezoeken. Aangezien de maatregelen voortdurend veranderen, kan het zijn dat dit nog verandert als de maatregelen nog verder verscherpt worden. Gelukkig heeft de Sint het afgelopen jaar in Spanje een ‘computercursus’ gevolgd om ook online met kinderen te praten. Om het aantal mensen in de school te beperken, zal hij dit jaar alleen komen. Ook Sinterklaas zal natuurlijk door de gezondheidscheck moeten komen en hij zal zich houden aan de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen.

Verder heeft de Sint laten weten dat de surprises dit jaar iets anders zullen zijn dan andere jaren. Om de veiligheid te waarborgen wordt er gevraagd om de surprises in quarantaine te plaatsen voordat ze uitgepakt worden. We willen daarom vragen om de surprises uiterlijk 30 november aanstaande op school in te leveren, zodat ze alvast kunnen wennen aan de school.

Bij de surprises hoort een klein cadeautje. In deze tijd kunnen we ons voorstellen dat men liever geen winkels bezoekt. Mocht dit een probleem zijn, dan wil de Sint hierbij helpen. Indien dit voor u het geval is, wilt u dit dan aangeven voor 19 november aanstaande via kclaeijs@scoba.nl? Indien dit voor een groter aantal geldt, kan het zijn dat de Sint alsnog ervoor kiest om voor iedereen zelf een cadeau te kopen. Op 20 november zullen de briefjes meegaan incl. het geld voor de cadeautjes.

De Sint zal deze dag ook voor iets lekkers zorgen. Om het veilig te houden heeft de Sint voor een voorverpakte traktatie gezorgd. De kinderen hoeven deze ochtend dus geen eten en drinken mee te nemen. De kinderen die moeten overblijven, moeten wel zelf voor een lunchpakket zorgen.

Week van mediawijsheid

Afgelopen week was het de week van mediawijsheid. De lessen van Kwink stonden deze week in het teken van ‘digitale balans’. Doel van de lessen in alle groepen was om kinderen bewust te maken van een goede balans tussen digitale activiteiten en andere activiteiten. 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland

Helaas groeien er in Nederland nog te veel gezinnen op in armoede. Ook in Zeeland en zeker in deze moeilijke en onzekere tijden is armoede een groot probleem. Ook kinderen hebben hiermee te maken. Als er thuis weinig middelen zijn, dan is de contributie voor de sport, of het lesgeld voor de muziek of dansles van de kinderen vaak een van de dingen waar op bezuinigd moet worden.

En dat terwijl juist de sportieve en culturele ontwikkeling voor deze kinderen ontzettend van belang is. Om zichzelf te ontwikkelen, om te leren winnen en verliezen, om vriendjes en vriendinnetjes te maken; te veel om op te noemen en u zult dat ongetwijfeld onderschrijven.

Wellicht kent u ons al: wij zijn het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Onderdeel van het landelijke Jeugdfonds en wij bieden kinderen in Zeeland een sport- of cultuurkans als ouders dat niet zelf kunnen betalen. Dat doen we jaarlijks voor zo’n 3000 kinderen in Zeeland.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland betaalt voor kinderen een sport- of cultuurkans!

Dit doen we niet alleen. We doen dit namelijk met zo’n 700 professionele tussenpersonen die deze kinderen bij ons aanmelden. Bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, medewerkers van de sociale dienst, vluchtelingenwerk of via organisaties zoals Juvent of Leergeld. Maar ook via het onderwijs; veel leerkrachten of intern begeleiders hebben zich in de afgelopen periode ook aangemeld als tussenpersoon!

We zijn daar blij mee, want onze ambitie is álle kinderen in armoede in Zeeland een sport- of cultuurkans bieden. Tegelijkertijd hebben we met elkaar een uitdaging om ook de andere 3000 kinderen die nu nog niet meedoen te bereiken.

De school kan een kind aanmelden als u weet wat de thuissituatie is (zonder hiervoor bijvoorbeeld alle loonstrookjes op te vragen). We werken op basis van vertrouwen met elkaar samen. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school (directie.opdreef@scoba.nl). 

Opbrengst kledinginzameling

De opbrengst van de kledinginzameling van 3 november j.l. is € 84,60. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, willen we hartelijk bedanken.

Enquête speelvoorzieningen

Waar hebben kinderen en jongeren behoeften aan? Waar in de wijk willen zij speeltoestellen? Welke voorzieningen vinden zij leuk? En wat trekt hen naar een plek toe? De gemeente Sluis hoort graag hoe kinderen, jongeren en ouders hierover denken. Daarom hebben we een enquête opgesteld.

We nodigen graag alle kinderen, jongeren en ouders/verzorgers, maar ook opa’s en oma’s uit onze gemeente uit om de digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk woensdag 18 november 2020 via de volgende website. Het invullen van de vragenlijst duurt tien minuten en kan volledig anoniem. Heeft u geen beschikking over een computer of internet? Dan kunt u een papieren vragenlijst telefonisch opvragen via 140117. De vragenlijst met antwoordenveloppe wordt vervolgens via de post naar u toegestuurd.

De resultaten van de enquête gebruiken we vervolgens om een nieuw beleidsplan speelvoorzieningen op te stellen. In dit plan laten we zien wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Laat dus uw mening en die van uw kind(eren) horen!

Data
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
4 december 2020 Sinterklaas
4 december 2020 Rapport 1
17 december 2020 Kerstviering
18 december 2020 Groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl