Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 20-11-2020

In deze nieuwsbrief:
- Rapport
- Informatieavond en open dag Zwincollege
- Enquête speelvoorzieningen
- Data
Rapport

Alle kinderen hebben vandaag (vrijdag 20 november) een brief meegekregen voor de oudergesprekken. Daarin kunt u lezen hoe we de oudergesprekken deze keer vormgeven binnen de huidige maatregelen. Om de gesprekken wat soepeler te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen de rapporten wat eerder mee te geven aan de kinderen. Alle kinderen zullen hun rapport meekrijgen op maandag 30 november aanstaande in plaats van vrijdag 4 december.

Het rapport van groep 5 tot en met 8 zal er ook iets anders uitzien dan voorheen. Zoals u weet zijn we het afgelopen jaar gestart met Snappet. Dit is een digitale verwerking voor de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het voordeel van Snappet ten opzichte van de vorige werkwijze is dat het makkelijker is om de leerstof aan te passen aan het niveau van de leerling. Een andere voordeel is dat leerlingen continu gevolgd worden en dat alle verwerkingsstof geregistreerd wordt. Voorheen werden alleen de toetsresultaten geregistreerd. Om dit ook zichtbaar te maken op het rapport, zullen we voor bovengenoemde vakken geen cijfers meer op het rapport aangeven, maar praten we over ontwikkeling. In welke mate zijn de leerlingen de afgelopen rapportperiode gegroeid? We zullen dit onderbouwen met de uitdraai van de groeigrafieken uit Snappet, zodat u ook kunt zien wat uw zoon of dochter voor ontwikkeling heeft doorgemaakt. Bij het nieuwe rapport van de groepen 5 tot en met 8 zal er een brief gevoegd worden om wat meer uitleg te geven.

Verder zullen alle leerlingen vanaf groep 3 zichzelf ook weer reflecteren over de afgelopen periode zoals ook het geval was in de laatste rapportperiode van afgelopen schooljaar. We denken dat het rapport op deze wijze meer betekenis krijgt voor u als ouder, maar ook voor de leerlingen zelf.

Informatieavond en open dag Zwincollege

Het is gebruikelijk dat er jaarlijks een informatieavond wordt gegeven voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Vanwege de maatregelen rondom Corona is dat dit jaar fysiek niet mogelijk. Het Zwincollege is druk bezig om hiervoor een alternatief te ontwikkelen dat past binnen de maatregelen. Dit geldt ook voor de open dag en open avond in januari. De ouders van groep 8 zullen hierover later meer informatie ontvangen.

Enquête speelvoorzieningen

Waar hebben kinderen en jongeren behoefte aan? Waar in de wijk willen zij speeltoestellen? Welke voorzieningen vinden zij leuk? En wat trekt hen naar een plek toe? De gemeente Sluis hoort graag hoe kinderen, jongeren en ouders hierover denken. Daarom hebben we een enquête opgesteld.

We nodigen graag alle kinderen, jongeren en ouders/verzorgers, maar ook opa’s en oma’s uit onze gemeente uit om de digitale vragenlijst in te vullen. Dit kan tot uiterlijk zondag 22 november 2020 via de volgende website. Het invullen van de vragenlijst duurt tien minuten en kan volledig anoniem. Heeft u geen beschikking over een computer of internet? Dan kunt u een papieren vragenlijst telefonisch opvragen via 140117. De vragenlijst met antwoordenveloppe wordt vervolgens via de post naar u toegestuurd.

De resultaten van de enquête gebruiken we vervolgens om een nieuw beleidsplan speelvoorzieningen op te stellen. In dit plan laten we zien wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Laat dus uw mening en die van uw kind(eren) horen!

Data
30 november 2020 Pleintjesactiviteiten Klik hier om aan te melden.
30 november 2020 Rapport 1
30 november 2020

Groep 5 t/m 8 surprises meenemen naar school! Zie nieuwsbrief 12 van 13 november 2020

4 december 2020 Sinterklaas
17 december 2020 Kerstviering
18 december 2020 Groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl