Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 11-12-2020

In deze nieuwsbrief:
- Dank
- Gymtassen
- Jeugd en Gezin Gemeente Sluis
- Kerstviering 2020
- Kerstballen Festival
- Data
Dank

Dank je wel aan ieder die heeft geholpen om van het Sinterklaasbezoek een echt feest te maken. Al die blije kindergezichten en de mooie surprises die zijn gemaakt, het was een bijzondere dag!

Gymtassen

Komende week is het de laatste week voor de vakantie. De groepen 1 t/m 4 hebben na donderdag al vakantie. Groep 5 t/m 8 op vrijdag om 12:00 uur. We willen vragen om de gymspullen weer mee naar huis te nemen zodat alles gewassen kan worden. Wilt u ook meteen kijken of alles nog past?

Jeugd en Gezin Gemeente Sluis

Beste ouders / verzorgers,

Mijn naam is Evelien Smetsers en ik geef u graag een update over mijn aanwezigheid op school in mijn rol als medewerker van het team Jeugd en Gezin vanuit de Gemeente Sluis.

Door Covid-19 maatregelen zal mijn aanwezigheid tijdelijk niet op school zijn.
Wekelijks op woensdag vanaf  4 november van 09:00 tot 10:00 uur ben ik voor u beschikbaar via een telefonisch spreekuur. Tijdens dit uur kan dat op 06 121 259 84. U kan uw vraag ook anoniem stellen.

Het jeugdteam heeft nl. als doel dat wij ouders en gezinnen helpen of doorverwijzen naar passende hulp als zij bij ons terecht komen met vragen en/of zorgen. U kunt denken aan vragen / zorgen over: opvoeding, scheiding, gedrags- of emotionele zorgen rondom het kind, wanneer een kind vanwege een handicap of beperking zorg of aangepaste middelen nodig heeft, etc. Ik hoop van harte dat u mij weet te vinden als u een vraag zou willen stellen. U mag mij dan ook altijd per mail: jeugdengezin@gemeentesluis.nl benaderen en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ook de school kan bij mij advies vragen over allerhande zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

De afspraak is dat, wanneer school echt met mij wil overleggen over uw kind, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken of omdat zij denken dat er bepaalde hulpverlening nodig zou zijn, dat dit eerst met u besproken wordt (door school), dat u toestemming geeft over overleg met mij en/of dat er een gesprek wordt gepland waarbij ook u als ouders dan aansluit / dan wel dat u zelf een afspraak met mij maakt.

Te allen tijde blijft er ook via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk, dagelijks is er een kantoordienst bij Jeugd en Gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

14 0117 (buitenland +31 117 457 000)

06 101 673 87 (enkel voor WhatsApp berichten)

https://www.gemeentesluis.nl/

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!
Evelien Smetsers (Jeugd en Gezin, gemeente Sluis

 

Kerstviering 2020

Op donderdag 17 december zullen we op school kerst vieren. Door de geldende maatregelen zullen alle activiteiten dit jaar in de eigen klassen plaatsvinden en houden we de normale schooltijden aan. 

De kinderen krijgen in de ochtend- en middagpauze eten en drinken op school. 

We maken deze dag kerststukjes in de klas. We vragen hiervoor een pot, oase, kerstversiering en wat groen mee te geven naar school.

Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan het kerstverhaal en de kerstgedachte.

We sluiten de dag muzikaal af!

Kerstballen Festival

Data
17 december 2020 Kerstviering
18 december 2020 Groep 1 t/m 4 vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij.
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie
18 januari t/m 29 januari 2021 Afname CITO toetsen Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl