Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 18-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Na een hectische week met veel nieuwsbrieven, hoop ik dat dit de laatste voor dit jaar is. We kijken terug op een bewogen jaar voor iedereen. Ik wil deze nieuwsbrief dan ook gebruiken om mijn bewondering uit te spreken.

In eerste plaats voor de kinderen. Kinderen zijn gebaat bij vaste structuren. Dat is fijn en veilig. We weten waar we aan toe zijn. Als deze vaste structuren ineens wegvallen, dan betekent dat iets. Tot twee keer toe was ineens de school dicht. Ineens moesten we thuis nieuwe dingen leren in plaats van op school. Ook toen we op school waren na de zomervakantie, bleven de regels strenger. Het was wellicht niet altijd makkelijk, maar hoe fantastisch hebben jullie dit gedaan. Jullie mogen trots zijn op jezelf.

Ook voor u als ouder was dit afgelopen jaar een hele omschakeling. Ineens hadden u er een tweede beroep bij. Als thuisleerkracht moest u soms naast het eigen werk ook nog de kinderen helpen met rekenopgaven of andere schoolse vaardigheden. We weten dat dit niet makkelijk is om dit naast het eigen werk te doen. Verder waren jullie ineens niet meer welkom in de school en moesten de kinderen bij het hek worden afgezet. Het geeft een bepaalde afstand. We beseffen dat deze en andere maatregelen niet ideaal zijn en wellicht bij momenten moeilijk. Ik wil daarom mijn dank uitspreken voor het begrip en geduld in de afgelopen periode.

Nu staan we opnieuw voor een thuiswerkperiode. Grotendeels willen we dit op dezelfde manier doen als voorheen. Hierover is in de vorige nieuwsbrief uitvoerig geschreven. De eerste periode hebben we geëvalueerd met het team en de medezeggenschapsraad. Een aantal zaken hebben we nu aangepast en daarmee hopelijk ook verbeterd.

Tot slot wil ik mijn bewondering uitspreken voor het team van Op Dreef. In korte tijd moesten we een aantal keer ons onderwijs aanpassen. Dit zorgde af en toe voor behoorlijk wat frustratie. De betrokkenheid van het team bij de school en het onderwijs voor de kinderen bleef hoog. We hebben op een enkele keer na geen groepen naar huis moeten sturen, ondanks dat er door de maatregelen rondom Corona meer afwezigheid van leerkrachten was. Daarbij komt ook het steeds groter wordende lerarentekort. Hierdoor zijn er nagenoeg geen vervangers beschikbaar. Dat het zo beperkt is gebleven, komt echt door de extra inzet van onze eigen meester en juffen.

Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie voor iedereen. Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten, ondanks de beperkingen die er op dit moment zijn. Ik wens u allen een fijne kerst en een voorspoedig en gezond 2021.

 

Hartelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur.


In deze nieuwsbrief:
- Porthos Sport
- Data
Porthos Sport

Beste,

 

De kinderen zitten thuis, online lessen, les krijgen van mama of papa, geen vriendjes/vriendinnetjes zien. Kortom een lastige situatie. Zowel voor u als voor de kinderen. Daarom hebben wij een leuk concept bedacht dat de kinderen even er uit zijn en jullie tot rust kunnen komen.

Het is een andere opzet dan Kikkesport Kids maar minstens net zo leuk! Na de kerstvakantie zullen wij in iedere kern waar een school is, aanwezig zijn op een plein, zodat de kinderen even een uurtje er tussen uit kunnen. Wat kunnen ze doen? Balletje overgooien, tikspelletje, potje voetbal of gewoon even kletsen met ons of vriendjes. Deelname is gratis, niets moet alles mag.

Maar wel vooraf even aanmelden via de link in de flyer die bijgevoegd is.

Aangezien we op een buitenlocatie zitten en niet de mogelijkheid hebben om naar binnen te gaan bij slecht weer zullen we het dan ook moeten cancellen. Zodra dit het geval is krijgt u van ons een mailtje dat het niet doorgaat.

We starten in de eerste twee weken van januari tot dat de nieuwe maatregelen bekend zijn. Daarna gaan we kijken of we dit een vervolg geven of opnieuw starten met Kikkesport Kids.

Let u wel op bij het afzetten/brengen van de kinderen dat u niet te lang blijft hangen en direct weer weg gaat. Zo kunnen we het contact moment zo kort mogelijk houden.

Hopelijk zien we de kids in het nieuwe jaar.

Maar allereerst fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!

 

Met sportieve groet,

Rowan Ritico

Sportondersteuner gemeente Sluis

Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Data
21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie
18 januari t/m 29 januari 2021 Afname CITO toetsen Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl