Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 13-01-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Gisteravond is definitief bekend geworden dat de scholen in ieder geval nog een week extra gesloten blijven tot 25 januari. Dit betekent dat we onderwijs op afstand moeten blijven verzorgen en binnen de geldende regels ook voor noodopvang moeten zorgen. We gaan uiteraard weer in overleg met de mensen van de Kinderopvang, zij zitten met dezelfde regels, vragen en problemen als de scholen en de noodopvang stemmen we op elkaar af. 

We zijn ons ervan bewust dat het thuisonderwijs een flinke opgave is, zeker als u daarnaast ook thuis moet werken. Ditzelfde geldt ook voor de leerkrachten. Zij moeten onderwijs op afstand verzorgen en tegelijkertijd ook de noodopvang. 

Enkel ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. We willen u daarom vragen om enkel een beroep op noodopvang te doen als het echt niet anders kan en alle andere opties uitgeput zijn. Op die manier kunnen we zowel de noodopvang blijven verzorgen samen met onderwijs op afstand.

Wanneer u recht heeft op noodopvang en u wilt hier komende week gebruik van maken, verzoeken wij u om dit uiterlijk vrijdagmorgen 15 januari 12:00 uur aan ons door te geven via directie.opdreef@scoba.nl.

In de loop van komende week zal duidelijk worden of de scholen daadwerkelijk open mogen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze ook stellen via hetzelfde mailadres.

 

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur.


In deze nieuwsbrief:
- Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen
- Data
Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen

Onderstaand bericht kregen wij van de organisatie van de Mini-Roparun

Het bestuur van de Mini-Roparun heeft besloten dat de Mini-Roparun op de eerder gepubliceerde data in april niet doorgaat.

Voornaamste redenen:

  • We moeten dan nu al met de organisatie beginnen terwijl het twijfelachtig is of er een vergunning door de gemeente wordt afgegeven
  • Het is de vraag of het vervoer van kinderen in een auto met (uiteraard) een volwassenen verantwoord is (zeker gezien de onzekerheid van de Britse variant) , of we dit van ouders mogen vragen en of ouders zich daarvoor wel beschikbaar zullen stellen.
  • Als we ons evenement (ook al is het coronaproef georganiseerd) laten doorgaan in een periode dat alle andere evenementen nog stil liggen, zijn we bang voor verlies aan sympathie. Roept het geen imago op van ‘zij trekken zich nergens iets van aan’…….

Bijkomend: een corona-proeve versie vraagt dat we zo veel mogelijk in de buitenlucht blijven (ook bij het aandoen van de scholen, die we passeren). De kans op mooi buitenweer is begin april nog niet zo heel groot….

We hebben de Mini-Roparun voor dit schooljaar echter nog niet definitief geannuleerd. Wij houden graag een optie in juni open (zeker gezien het lange schooljaar is tegen die tijd zo’n dagje lopen wel een fijne onderbreking).

Op 22 maart nemen we een besluit of we alsnog een Mini-Roparun organiseren in de tweede helft van juni/ eerste week juli of we de editie van dit schooljaar volledig van de kalender halen. Er is dan wellicht meer zicht op of de beperkende maatregelen de organisatie nog stevig in de weg staan of niet.

Data
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl