Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 15-01-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Zoals bekend zal de school in ieder geval komende week nog gesloten blijven. Of en hoe we daarna open mogen, staat op dit moment ter discussie. Vanuit verschillende deskundigen komen er verschillende meningen. Ondanks dat er grote verschillen zijn, is er voor alles wat te zeggen. Als school moeten wij de richtlijnen volgen die ons worden meegegeven. De discussie om wel of niet open te gaan wordt op landelijk niveau gevoerd. Wij hebben hier geen invloed op als school. Afgelopen week is er wel een brandbrief uitgegaan namens alle Zeeuwse schoolbesturen met de vraag om scholen op een veilige manier te openen en leerkrachten voorrang te geven in het vaccinatieproces.

Komende week zal duidelijk worden, hoe het verder gaat vanaf 25 januari. Het zou kunnen dat we daardoor weer een extra nieuwsbrief versturen. We willen u vragen om de mailbox goed in de gaten te houden.

Tot slot wil ik u allemaal een groot compliment geven. Het thuisonderwijs loopt. Ondanks dat het niet ideaal is, zien we dat er thuis veel gebeurt. Dit zou niet kunnen zonder de ondersteuning van de ouders. Wij weten heel goed dat het een enorme opgave is om uw eigen werk, het huishouden en het begeleiden/onderwijzen van de kinderen te combineren. We willen iedereen hiervoor bedanken en complimenteren; zowel de leerlingen als de ouders.. 

Het weekend is nu een mooie gelegenheid om bij te komen; even niet aan onderwijs denken. Misschien is er zelfs wel kans op sneeuwpret.

Ik wens u allen een fijn weekend.

Hartelijke groet,

 

Wietse Lips

directeur.


In deze nieuwsbrief:
- Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen
- Data
Mini-Roparun Zeeuws-Vlaanderen

Onderstaand bericht kregen wij van de organisatie van de Mini-Roparun

Het bestuur van de Mini-Roparun heeft besloten dat de Mini-Roparun op de eerder gepubliceerde data in april niet doorgaat.

Voornaamste redenen:

  • We moeten dan nu al met de organisatie beginnen terwijl het twijfelachtig is of er een vergunning door de gemeente wordt afgegeven
  • Het is de vraag of het vervoer van kinderen in een auto met (uiteraard) een volwassenen verantwoord is (zeker gezien de onzekerheid van de Britse variant) , of we dit van ouders mogen vragen en of ouders zich daarvoor wel beschikbaar zullen stellen.
  • Als we ons evenement (ook al is het coronaproef georganiseerd) laten doorgaan in een periode dat alle andere evenementen nog stil liggen, zijn we bang voor verlies aan sympathie. Roept het geen imago op van ‘zij trekken zich nergens iets van aan’…….

Bijkomend: een corona-proeve versie vraagt dat we zo veel mogelijk in de buitenlucht blijven (ook bij het aandoen van de scholen, die we passeren). De kans op mooi buitenweer is begin april nog niet zo heel groot….

We hebben de Mini-Roparun voor dit schooljaar echter nog niet definitief geannuleerd. Wij houden graag een optie in juni open (zeker gezien het lange schooljaar is tegen die tijd zo’n dagje lopen wel een fijne onderbreking).

Op 22 maart nemen we een besluit of we alsnog een Mini-Roparun organiseren in de tweede helft van juni/ eerste week juli of we de editie van dit schooljaar volledig van de kalender halen. Er is dan wellicht meer zicht op of de beperkende maatregelen de organisatie nog stevig in de weg staan of niet.

Data
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl