Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 29-01-2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

 

Deze week is op een bijzondere wijze afgesloten. Juf Leontien heeft vandaag officieel afscheid genomen van de school en het onderwijs. We wensen haar veel geluk voor de toekomst. Verder was het een bijzondere afsluiting door de ‘stoepbezoeken’ van de juffen en meester. De meeste kinderen hebben hun juf of meester weer eens gezien. We hopen dat het voor de kinderen net zo leuk was als voor de juffen en meester zelf. 

Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie. Dan zal duidelijk worden hoe de situatie er na 8 februari uit zal zien. Mochten er zaken veranderen, dan vraagt dat wellicht nog enige voorbereiding. Indien de scholen gesloten blijven, zullen we weer op dezelfde voet verder gaan. Noodopvang aanvragen kan in dat geval alvast.

Mocht er meer bekend zijn, dan zullen wij u weer informeren. We willen u daarom vragen de mailbox goed in de gaten te houden.

 

Voor nu wens ik iedereen een fijn weekend.

 

Hartelijke groet,

Wietse Lips

directeur


In deze nieuwsbrief:
- Noodopvang
- Data
Noodopvang

Mochten de scholen gesloten blijven, is de verwachting dat de noodopvang door zal blijven gaan. Omdat we niet willen wachten tot na de persconferentie, kunt u nu alvast aanmelden voor de noodopvang vanaf 8 februari. Toezegging is onder voorbehoud van wat er gezegd wordt tijdens de persconferentie.

Enkel ouders met cruciale beroepen kunnen een beroep doen op noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. We willen u daarom vragen om enkel een beroep op noodopvang te doen als het echt niet anders kan en alle andere opties uitgeput zijn. Op die manier kunnen we zowel de noodopvang blijven verzorgen in combinatie met onderwijs op afstand.

Wanneer u recht heeft op noodopvang en u wilt hier in week 6 (8 februari tot en met 12 februari) gebruik van maken, verzoeken wij u om dit uiterlijk vrijdagmorgen 5 februari 12:00 uur aan ons door te geven via directie.opdreef@scoba.nl. 

Data
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl