Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 05-02-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Met deze nieuwsbrief willen we u meer uitleg geven over de heropening van de school op 8 februari a.s.. Het is duidelijk dat scholen opengaan met aanvullende maatregelen. Het is daarom belangrijk om deze brief zorgvuldig door te lezen. Ons plan voor de heropening is gebaseerd op de landelijke kaders die zijn gesteld voor de heropening van de scholen. Dit plan is ook gedeeld met de Medezeggenschapsraad van onze school.

Omdat we veel maatregelen hebben gehandhaafd na de zomervakantie, betekent het nu dat er niet heel veel aangepast moet worden. Om u niet te overladen met informatie zullen we enkel de informatie geven die van toepassing is op veranderingen ten opzichte van de situatie in december. De schooltijden, het brengen en halen van kinderen blijft allemaal hetzelfde. Dat betekent dat we dus nog steeds geen ouders mogen toelaten op het terrein van de school en dat de kinderen via verschillende deuren het gebouw betreden. Mocht u het toch niet meer weten, kunt u deze informatie terugvinden door hier te klikken. 

We willen er ook nogmaals bij vermelden dat door alle maatregelen er een reële kans is dat we problemen krijgen met de bezetting van de groepen. Al eerder hebben we geschreven over het lerarentekort. We weten dat er geen vervanging beschikbaar is. We zullen er helaas rekening mee moeten houden dat we klassen naar huis moeten sturen omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Vanzelfsprekend zullen we in dat geval wel zoeken naar een mogelijkheid tot afstandsonderwijs.

We hebben geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk weer te geven in de nieuwsbrief. Al deze afspraken gelden tot nader order. Als er nieuwe maatregelen worden afgekondigd door de regering zullen we kijken wat nodig is om weer aanpassingen te doen aan deze lijst. Ook kan het zijn dat we tussendoor kleine aanpassingen moeten doen. Het kan zijn dat u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen heeft. Deze kunt u altijd stellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0117-491206 of via de mail directie.opdreef@scoba.nl


Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,

Wietse Lips
directeur


In deze nieuwsbrief:
- Schoolspullen
- Thuisblijfregels leerlingen
- Thuisquarantaine na een besmetting op school
- Externen in de school
- Beschermingsmiddelen
- Carnaval
- Traktatiebeleid
- Data
Onderwijs in eigen groep

We werken met zoveel mogelijk dezelfde groepen. Binnen de groep maken we vaste tafelgroepjes. Deze groepjes blijven hetzelfde tot en met de meivakantie. Om verspreiding zoveel mogelijk te beperken zullen we deze groepen binnen zoveel mogelijk hetzelfde houden.

We proberen alles zo veilig mogelijk te houden. We willen er ook eerlijk bij vermelden dat dit tijdens buitenspel en gymlessen onmogelijk gevraagd kan worden van kinderen. De kinderen zullen net als voorheen per groep op aparte tijden buitenspelen.

Groepsdoorbrekende activiteiten kunnen voorlopig niet doorgaan. Leerlingen die normaliter instructie volgen in andere groepen zullen dit nu via een computer in de eigen groep doen m.u.v. de leerlingen uit groep 5a die naar groep 4 gaan. Deze leerlingen behoren al tot hetzelfde cohort omdat groep 5 op donderdag en vrijdag gesplitst worden. 

Schoolspullen

Graag ontvangen we maandag 8 februari a.s. op de eerste dag van de heropening alle spullen die eigendom zijn van school weer terug. De computers die zijn uitgeleend hebben we op school weer hard nodig, dus het is belangrijk dat die meteen weer terug zijn. Ook de boeken, schriften, spelmateriaal en dergelijke ontvangen we graag weer terug, zodat ze op school weer gebruikt kunnen worden.

De gymlessen zullen ook weer doorgaan, dus we willen ook vragen om de gymspullen weer mee naar school te nemen.

Op maandag 8 februari hoeven de kinderen geen eten en drinken mee naar school te nemen voor de ochtendpauze. Omdat we zo blij zijn dat de kinderen weer terug op school zijn, zorgen we voor een traktatie.

Thuisblijfregels leerlingen

Deze regels zijn letterlijk overgenomen uit het landelijk protocol. Op dit moment is het OMT opnieuw in overleg over deze regels. Er bestaat dus een kans dat deze regels worden aangepast.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Thuisquarantaine na een besmetting op school

Wanneer er een besmetting op school plaatsvindt, volgt de school strikt het protocol en de instructies van de GGD. Dit betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Dit voor de duur van 5 dagen. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk én op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in de GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine.

Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. Voor de thuisquarantaine kan er geen uitzondering gemaakt voor ouders in cruciale beroepen. Ook voorziet school geen noodopvang, want de leerkracht zit op dat moment ook in thuisquarantaine.

De verantwoordelijkheid voor het testen bij kinderen ligt bij ouders. Op school worden er geen testen afgenomen. Wellicht ten overvloede willen we ook melden dat wij geen kinderen vaccineren.

Externen in de school

We zullen het aantal bezoekers in de school zoveel mogelijk beperken tot dat wat noodzakelijk is. Noodzakelijke hulp van kinderen zal door blijven gaan met instemming van de betreffende ouders en de begeleider. Ook de overblijfjuffen behoren tot noodzakelijk. Het is belangrijk dat leerkrachten ook pauze kunnen nemen. Verder behoren de reeds aanwezige stagiaires en de facilitaire ondersteuners ook tot de noodzakelijke bezoekers.

Beschermingsmiddelen

Alle personeelsleden en kinderen die zich veiliger voelen door het dragen van een mondneusmasker of face-shield hebben de vrijheid dit te doen. Vanuit het ministerie is er een dringend advies voor de kinderen van groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen, een mondneusmaker of een face-shield te dragen. Omdat wij ervoor kiezen om geen kinderen in de gangen te laten werken en er meer ruimte is in de gangen dan in de lokalen vinden wij het niet nodig om dit te verplichten. Het is ook niet verboden om er een te dragen.

Wanneer er een broek verschoond moet worden of een pleister moet worden geplakt zal dit gebeuren met handschoenen.

Verder willen we vragen om met name de jongste kinderen makkelijke kleding aan te doen, zodat ze geen hulp nodig hebben als ze naar het toilet moeten of zich moeten verkleden bij de gymles.

Carnaval

We zullen op gepaste wijze aandacht besteden aan Carnaval. We zullen dit vieren in de eigen groep met elk een eigen invulling. Alle kinderen mogen op vrijdag 12 februari verkleed naar school komen. Dit is natuurlijk niet verplicht. De kinderen van groep 1 tot en met 4 hoeven voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Groep 5 t/m 8 zal in de middag een traktatie krijgen, dus zij moeten wel een ‘10 uurtje’ meenemen.

Traktatiebeleid

Ondanks dat deze maatregel voor de sluiting ook al geldig was, willen we deze nogmaals vermelden. Kinderen die jarig zijn mogen trakteren (meer dan ooit: zeker niet verplicht) maar alleen op voorverpakte en houdbare dingen. We besteden natuurlijk wel de nodige aandacht aan de verjaardag van elk kind. 

Data
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8. Deze zullen plaatsvinden op afstand.

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl