Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 06-02-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de nieuwsbrief die wij u gisteren hebben verstuurd, kon u al lezen dat op het moment van sturen het OMT nog in discussie was over het ‘snottebellenbeleid’. Gisteravond laat is hier een nieuw verscherpt advies uitgekomen. De minister heeft dit advies overgenomen. Concreet betekent het dat verkouden kinderen niet meer naar school mogen komen. Wanneer zij verkouden zijn, moeten zij thuisblijven totdat ze een negatieve testuitslag hebben. Wanneer ouders ervoor kiezen om geen test af te nemen, dan moet het kind 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij/zij weer naar school mag. Het betekent dus ook dat wanneer een leerling gedurende de dag deze klachten ontwikkelt,  wij niet anders kunnen doen dan contact opnemen om de leerling op te halen.

De complete beschrijving uit het verscherpte protocol is hieronder ook weergegeven en terug te vinden op onze website.

Wij begrijpen dat deze verscherping voor nieuwe problemen kan zorgen, maar hopen op uw begrip.

Ik hoop u weer voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
 

Wietse Lips
directeur


In deze nieuwsbrief:
- Thuisblijfregels leerlingen
- Data
Thuisblijfregels leerlingen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Data
12 februari 2021 Carnaval op school
15 februari t/m 19 februari 2021 Carnavalsvakantie
24 en 25 februari 2021 Schooladvies gesprekken groep 8. Deze zullen plaatsvinden op afstand.

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl