Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 05-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Contactonderzoek GGD
- Oudergesprekken
- Schoolvoetbal
- Data
Contactonderzoek GGD

Afgelopen week hadden we opvallend veel verkouden kinderen in de laagste groepen van de school. Een aantal kinderen daarvan zijn getest en tot nu toe allemaal met een negatieve uitslag. De keuze om kinderen te laten testen is aan ouders zelf. Het is goed om te zien dat heel veel ouders/verzorgers er op een verantwoorde manier mee omgaan, ook wanneer ouders niet voor een test kiezen. Even overleggen met school, de huisarts even bellen (zeker als er sprake is van een vermoeden van hooikoorts).


Mocht het voorkomen dat er besmetting in de school is, werken we dus met de bubbels die bestaan uit de huidige klassen. Daar is onze organisatie helemaal op ingericht. Zo voorkomen we dat er meerdere klassen naar huis zouden moeten in het geval van een positieve test bij een leerling of medewerker van school. In dat geval zal er contact tussen school en GGD zijn over de te volgen strategie. In het kader van een bron en contact onderzoek kan er dan uitwisseling plaatsvinden over uitsluitend de betreffende klas. Het zal duidelijk zijn dat kinderen in een klas langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zitten en dus waarschijnlijk door de GGD benaderd worden. Wij zullen dit op school in eerste instantie zelf op ons nemen; dus geen uitwisseling van bijvoorbeeld namen en mailadressen. Wij kunnen mails eenvoudig per groep verzenden. Het kan uiteraard voorkomen dat er vervolgens individueel contact moet zijn tussen GGD en ouders/verzorgers van een leerling. Dan zullen wij als school als een “tussenpersoon” fungeren om dat contact tot stand te brengen en ons daar verder niet mee bemoeien, tenzij dat nodig of gewenst is.

Oudergesprekken

Vandaag zijn de brieven meegegeven voor de oudergesprekken van groep 3 t/m 7. Deze worden in de week van 22 maart gehouden. Omdat we de oudergesprekken nog niet fysiek mogen doen, doen we dit op dezelfde wijze als in november. We willen u vragen om de antwoordstrookjes uiterlijk 12 maart a.s. weer in te leveren.

De kinderen uit groep 1 en groep 8 krijgen geen briefje mee. In deze groepen zijn er de afgelopen weken oudergesprekken gevoerd. De leerkrachten van groep 2 zullen met de ouders een nieuwe afspraak maken om de oudergesprekken van afgelopen week in te halen. 

Schoolvoetbal

Onderstaande bericht ontvingen wij vanuit de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi.

Als organisatie van het schoolvoetbaltoernooi hebben wij zo lang mogelijk gewacht met een beslissing te nemen over het al of niet doorgaan van het lokale schoolvoetbaltoernooi.

Gezien de nog geldende restricties, o.a. gesloten kleedaccommodaties, gesloten kantine, geen toeschouwers en vooral het verbod op wedstrijden tussen scholen en schoolklassen heeft ons doen besluiten de editie 2021 gepland in april NIET door te laten gaan.

Gezien de omstandigheden hebben wij helaas geen andere keus.

Data
22 t/m 26 maart 2021 Oudergespreken groep 3 t/m 7
26 maart 2021 Rapport 2
1 april 2021 Paasviering op school
2 april 2021 Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
5 april 2021 2e Paasdag. Alle kinderen vrij
6 april 2021 Schoolfotograaf
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling
23 april 2021 Koningsspelen
26 april 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl