Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 12-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Vragenlijsten tevredenheid en sociale veiligheid
- Fusie
- Data
Vragenlijsten tevredenheid en sociale veiligheid

Scholen zijn jaarlijks verplicht om minimaal één keer de veiligheid te monitoren van kinderen in groep 7 en 8. Als school kiezen wij ervoor om dit twee keer te doen. In november nemen wij in groep 5 tot en met 8 vragenlijsten af. Nadat kinderen deze hebben ingevuld, wordt er een ‘kindgesprekje’ gevoerd tussen de leerkracht en de leerling.  Deze vragenlijsten zijn ook onderdeel van ons beleidsplan fysieke- en sociale veiligheid.

In maart doen wij een tweede meting in de groepen 6 t/m 8. Dit doen wij met behulp van een instrument wat is ontwikkeld door de PO-raad. Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 anoniem een vragenlijst ingevuld met betrekking tot de tevredenheid over school en de veiligheid. Het resultaat was over het algemeen positief. Gemiddeld kreeg de school een score van 8,1. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden gedeeld met de inspectie. Mochten hier vragen over zijn, kunt u die natuurlijk altijd stellen bij de leerkracht van uw kind.

Fusie

Zoals u weet zijn 4 van de 5 schoolbesturen in Zeeuws Vlaanderen, na gedegen onderzoek, in een fusietraject gestapt.
Voor de individuele scholen zal dit niet heel veel verschil maken; elke school blijft bestaan met eigenheid van die school. In gemeente Sluis gaat het om de scholen in Oostburg (Sint Bavoschool), Eede, Groede, Schoondijke, IJzendijke (Molenbolwerk) en dus Op Dreef.
Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn ouders/verzorgers van de scholen betrokken bij dit proces. Omdat het hier om een klein groepje ouders/verzorgers gaat, is er ook een facebookpagina opgericht: Besturenfusie PO Zeeuws-Vlaanderen | Facebook.
Daar kunt u elke  maand bijvoorbeeld een nieuwsbrief lezen over de fusie, maar ook filmpjes over leerkrachten en scholen.

Data
22 t/m 26 maart 2021 Oudergespreken groep 3 t/m 7
26 maart 2021 Rapport 2
1 april 2021 Paasviering op school
2 april 2021 Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
5 april 2021 2e Paasdag. Alle kinderen vrij
6 april 2021 Schoolfotograaf
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling
23 april 2021 Koningsspelen
26 april 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl