Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 19-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Paasviering
- Anders organiseren
- Data
Paasviering

Op donderdag 1 april a.s. vieren we Pasen op school. De werkgroep Pasen heeft een programma opgesteld wat binnen de huidige maatregelen past. Alle kinderen vieren dus Pasen in hun eigen groep. Omdat we in december de kerstviering niet door konden laten gaan, is ervoor gekozen om het bij Pasen iets uitgebreider te vieren dan andere jaren. De kinderen zullen in de eigen klas aandacht besteden aan het verhaal rondom Pasen. Ook zal er nog wat lekkers verstopt worden. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze en ook in de middagpauze wordt er voor eten en drinken gezorgd. De overblijfouders zullen hierin ondersteunen. Ondanks dat niet alle AC leden fysiek aanwezig mogen zijn bij de activiteiten, hebben ze toch een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het programma. Hier willen we ze hartelijk voor bedanken. 

Anders organiseren

Zo'n 1,5 jaar geleden zijn we onder begeleiding van onze schoolbegeleidingsdienst begonnen met het traject Leren Anders Organiseren. Aanleiding is de groeiende ervaring dat kinderen die opgroeien in deze tijd niet voldoende bediend worden in een school die met jaarklassen is ingericht. Leren Anders Organiseren biedt een alternatief voor scholen die hun onderwijs meer kindgericht willen inrichten.

Het traject is gestart met het vormen van een visie op het leren van kinderen. De bedoeling was dat we hiervoor ook inspiratie bij u als ouder zouden ophalen. We hadden hiervoor een informatieavond voorbereid op 19 maart 2020. Door de omstandigheden met Corona moesten we deze helaas uitstellen en tot op heden is het nog niet gelukt om daar een nieuw moment voor in te plannen. Zodra dit weer mag, zullen we dit zeker doen. Een tweede stap was het inspiratie ophalen bij scholen die al een andere organisatievorm hebben gevonden voor het onderwijs. Ook dat kan nog steeds niet binnen de huidige maatregelen.

Om toch verder te gaan met dit traject hadden we daarom besloten om na de zomervakantie te starten met een proeftuin groepsdoorbrekend technisch lezen van groep 4 tot en met 8. We hebben dit aan het begin van het schooljaar ook in een nieuwsbrief beschreven. Kinderen gaan dan twee keer per week samen lezen met kinderen die op hetzelfde leesniveau zitten, zodat ze gerichter instructie kunnen krijgen. Door de invoering van het cohortensysteem na de heropening, moesten we ook deze proeftuin tijdelijk stopzetten. Dat is erg jammer, want zowel kinderen als leerkrachten waren hier erg positief over.

We vinden het belangrijk om ondanks de beperkingen hier toch mee verder te gaan. Afgelopen week hebben we met het team weer een studiemiddag gehad onder begeleiding van onze schoolbegeleidingsdienst. Doel van deze bijeenkomst was om weer een en ander op te frissen en vooruit te kijken naar de toekomst. De komende periode willen we weer proeftuinen uitzetten om toch weer stappen te zetten. In eerste instantie zullen dit kleine projecten zijn, die meegroeien met de versoepelingen van de maatregelen. We zullen u op de hoogte houden van dit proces. 

Data
22 t/m 26 maart 2021 Oudergespreken groep 3 t/m 7
26 maart 2021 Rapport 2
1 april 2021 Paasviering op school
2 april 2021 Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
5 april 2021 2e Paasdag. Alle kinderen vrij
6 april 2021 Schoolfotograaf
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling
23 april 2021 Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij

​Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl