Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 26-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Vacatures Medezeggenschapsraad
- Kikkesport Kids
- Even voorstellen
- Paasviering
- Data
Vacatures Medezeggenschapsraad

Mevrouw V. Aarnoutse – van Hal, één van de ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR), treedt tussentijds af omdat haar kind inmiddels op een ander school onderwijs volgt. Tevens heeft mevrouw K. Berghuis aangegeven na dit jaar af te treden als MR-lid. Dat betekent dat er per direct plaats is voor een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger in de MR en ook dat er komend jaar een vacature ontstaat. Om een en ander goed over te dragen, willen we deze dubbele ruimte gelijktijdig invullen.

Daarom houden we binnenkort verkiezingen. Hieronder leest u in het kort wat de MR doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Twee vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel
  • Twee vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en komt 4 x per jaar bijeen. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

Meer informatie over medezeggenschapsraad is hier terug te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3

De MR roept ouders/verzorgers van leerlingen van Op Dreef op zich kandidaat te stellen.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden als kandidaat. Mochten er meer kandidaten zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden. 

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

  • U kunt zich tot en met vrijdag 23 april 2021 kandidaat stellen;
  • Indien er meer dan 2 ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen gehouden worden.
  • Op woensdag 12 mei 2021 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
  • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 21 mei 2021;
  • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 24 mei 202;
  • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat de twee nieuwe leden per 1 juni 2021 zitting nemen in de medezeggenschapsraad.

Mocht u meer informatie willen, of uzelf kandidaat willen stellen, kunt u terecht bij de directie van de school via directie.opdreef@scoba.nl.

Kikkesport Kids

Schoolfotograaf

Op 6 april aanstaande bezoekt de schoolfotograaf onze school. In verband met de geldende maatregelen rondom Corona zal het dit jaar iets anders georganiseerd zijn om een en ander veilig te laten verlopen. Zo werkt de schoolfotograaf volgens een veiligheidsprotocol. Voor de volledigheid kunt u dit inlezen door hier te klikken.

Er zullen enkel portretfoto's van de kinderen worden gemaakt en foto's van de broers/zussen die bij ons op school zitten. Er zullen geen groepsfoto's worden gemaakt, maar er zullen met de portretfoto's collages van de hele groep worden gemaakt ter vervanging. 

Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw zoon/dochter op de foto gaat deze dag, kunt u dit aangeven bij de meester of juf van uw zoon of dochter. Bestelling van de foto's gaat net als andere jaren digitaal via een persoonlijke link die u krijgt na een aantal weken. Mochten er nog vragen zijn, kunt u die stellen via directie.opdreef@scoba.nl

Even voorstellen

De komende tijd zal juf Karin op vrijdagmorgen niet werken in groep 1. Juf Christine zal voorlopig in groep 1 staan op vrijdagmorgen en juf Jenny komt de komende tijd op vrijdagmorgen in groep 2. Helemaal onbekend is ze niet op onze school. In het verleden heeft ze al meerdere stages bij ons op school gedaan. Hieronder stelt ze zich nogmaals voor.

 

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Jenny Hoksbergen. Ik ben 23 jaar oud en woon in Aardenburg.
Na het behalen van mijn diploma onderwijsassistente, ben ik gestart met de opleiding educatieve bachelor kleuteronderwijs aan hogeschool Vives in Brugge. Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar en loop ik mijn eindstage bij basisschool Op Dreef.

In de periode van 12 april t/m 20 mei, zal ik mijn eindstage lopen in groep 2. Naast mijn stage, kunt u mij ook op de vrijdagochtenden tegenkomen. Dan sta ik namelijk in groep 2 als vervangend leerkracht.

Ik heb er ontzettend veel zin in!

Paasviering

Op donderdag 1 april a.s. vieren we Pasen op school. De werkgroep Pasen heeft een programma opgesteld wat binnen de huidige maatregelen past. Alle kinderen vieren dus Pasen in hun eigen groep. Omdat we in december de kerstviering niet door konden laten gaan, is ervoor gekozen om het bij Pasen iets uitgebreider te vieren dan andere jaren. De kinderen zullen in de eigen klas aandacht besteden aan het verhaal rondom Pasen. Ook zal er nog wat lekkers verstopt worden. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze en ook in de middagpauze wordt er voor eten en drinken gezorgd. De overblijfouders zullen hierin ondersteunen. Ondanks dat niet alle AC leden fysiek aanwezig mogen zijn bij de activiteiten, hebben ze toch een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van het programma. Hier willen we ze hartelijk voor bedanken. 

Data
1 april 2021 Paasviering op school
2 april 2021 Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
5 april 2021 2e Paasdag. Alle kinderen vrij
6 april 2021 Schoolfotograaf
12 april 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling
23 april 2021 Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
17 mei 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl