Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 01-04-2021

In deze nieuwsbrief:
- Vacatures Medezeggenschapsraad
- Kledinginzameling
- Schoolfotograaf
- Data
Vacatures Medezeggenschapsraad

Mevrouw V. Aarnoutse – van Hal, één van de ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR), treedt tussentijds af omdat haar kind inmiddels op een ander school onderwijs volgt. Tevens heeft mevrouw K. Berghuis aangegeven na dit jaar af te treden als MR-lid. Dat betekent dat er per direct plaats is voor een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger in de MR en ook dat er komend jaar een vacature ontstaat. Om een en ander goed over te dragen, willen we deze dubbele ruimte gelijktijdig invullen.

Daarom houden we binnenkort verkiezingen. Hieronder leest u in het kort wat de MR doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Twee vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel
  • Twee vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en komt 4 x per jaar bijeen. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

Meer informatie over medezeggenschapsraad is hier terug te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3

De MR roept ouders/verzorgers van leerlingen van Op Dreef op zich kandidaat te stellen.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden als kandidaat. Mochten er meer kandidaten zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden. 

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

  • U kunt zich tot en met vrijdag 23 april 2021 kandidaat stellen;
  • Indien er meer dan 2 ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen gehouden worden.
  • Op woensdag 12 mei 2021 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
  • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 21 mei 2021;
  • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 24 mei 202;
  • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat de twee nieuwe leden per 1 juni 2021 zitting nemen in de medezeggenschapsraad.

Mocht u meer informatie willen, of uzelf kandidaat willen stellen, kunt u terecht bij de directie van de school via directie.opdreef@scoba.nl.

Kledinginzameling

Afgelopen week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken.. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 22 april 2021 om 09:00 uur. U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Schoolfotograaf

Op 6 april aanstaande bezoekt de schoolfotograaf onze school. In verband met de geldende maatregelen rondom Corona zal het dit jaar iets anders georganiseerd zijn om een en ander veilig te laten verlopen. Zo werkt de schoolfotograaf volgens een veiligheidsprotocol. Voor de volledigheid kunt u dit inlezen door hier te klikken.

Er zullen enkel portretfoto's van de kinderen worden gemaakt en foto's van de broers/zussen die bij ons op school zitten. Er zullen geen groepsfoto's worden gemaakt, maar er zullen met de portretfoto's collages van de hele groep worden gemaakt ter vervanging. 

Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw zoon/dochter op de foto gaat deze dag, kunt u dit aangeven bij de meester of juf van uw zoon of dochter. Bestelling van de foto's gaat net als andere jaren digitaal via een persoonlijke link die u krijgt na een aantal weken. Mochten er nog vragen zijn, kunt u die stellen via directie.opdreef@scoba.nl

Fijne paasdagen

We kijken terug op een geslaagde paasviering. Het is weer gelukt, mede dankzij de hulp van de leden van de Activiteitencommissie en hulp van overblijfmoeders. om een geslaagde viering neer te zetten binnen de geldende maatregelen. We willen iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd bedanken. 

Data
2 april 2021 Goede vrijdag. Alle kinderen vrij
5 april 2021 2e Paasdag. Alle kinderen vrij
6 april 2021 Schoolfotograaf
12 april 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling
23 april 2021 Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
17 mei 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 juni 2021 Hapjesmarkt groep 8
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl