Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 09-04-2021

In deze nieuwsbrief:
- Nieuwe methode Engels
- Koningsspelen
- Sneltesten leerkrachten
- Vacatures Medezeggenschapsraad
- Kledinginzameling
- Data
Nieuwe methode Engels

Komend schooljaar moeten wij een nieuwe methode Engels aanschaffen. De huidige methode is afgeschreven en de materialen zijn niet meer te bestellen.

De nieuwste methodes beginnen tegenwoordig veel vroeger dan voorheen met het aanbieden van Engels. Dit komt omdat het gemiddelde niveau aan het einde van de basisschool onvoldoende aansluit op het niveau van de middelbare school. Ook wij merken dat met onze huidige methode.

Om een goede methode te kiezen, hebben we in de eerste plaats criteria opgesteld die wij belangrijk vinden aan een methode. Ook de leerlingraad is hierin om advies gevraagd. Met behulp van deze criteria hebben we zogenaamde zichtzendingen aangevraagd. Dit zijn proefversies van verschillende methodes. Op dit moment hebben we op school vier methodes op proef om te onderzoeken welke methode het beste bij ons past. Alle vier de methodes hebben een aanbod vanaf groep 1, maar hebben ook de mogelijkheid om later te beginnen. In de laagste groepen staat het kennismaken met de Engelse taal centraal. In de hogere groepen gaat dit steeds meer over van spreken / luisteren naar lezen en schrijven.

De komende periode zullen we in diverse groepen hiermee experimenteren. Ook de mening van de kinderen nemen we hierin mee.

Koningsspelen

Vrijdag 23 april vieren we Koningsdag met de Koningsspelen. De werkgroep is inmiddels druk bezig met een programma voor alle kinderen binnen de huidige maatregelen. Alle kinderen krijgen ’s ochtends een lekker tussendoortje en iets te drinken, dus ze hoeven voor de ochtendpauze niks mee te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten zelf een lunch meenemen. Vanwege de corona-crisis is er vanuit de landelijke organisatie geen ontbijt of lunch voorzien. Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag een oranje outfit aantrekken.

Sneltesten leerkrachten

Vanaf mei zouden er voor leerkrachten sneltesten beschikbaar zijn vanuit het ministerie. Daar zijn we op dit moment beleid voor aan het opstellen. Mocht u dus in de pers of elders iets lezen over “sneltesten in het onderwijs", dan gaat dat om testen voor personeel. Wij nemen geen testen bij kinderen af.

Vacatures Medezeggenschapsraad

Mevrouw V. Aarnoutse – van Hal, één van de ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR), treedt tussentijds af omdat haar kind inmiddels op een ander school onderwijs volgt. Tevens heeft mevrouw K. Berghuis aangegeven na dit jaar af te treden als MR-lid. Dat betekent dat er per direct plaats is voor een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger in de MR en ook dat er komend jaar een vacature ontstaat. Om een en ander goed over te dragen, willen we deze dubbele ruimte gelijktijdig invullen.

Daarom houden we binnenkort verkiezingen. Hieronder leest u in het kort wat de MR doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Twee vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel
  • Twee vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en komt 4 x per jaar bijeen. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

Meer informatie over medezeggenschapsraad is hier terug te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3

De MR roept ouders/verzorgers van leerlingen van Op Dreef op zich kandidaat te stellen.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden als kandidaat. Mochten er meer kandidaten zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden. 

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

  • U kunt zich tot en met vrijdag 23 april 2021 kandidaat stellen;
  • Indien er meer dan 2 ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen gehouden worden.
  • Op woensdag 12 mei 2021 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
  • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 21 mei 2021;
  • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 24 mei 202;
  • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat de twee nieuwe leden per 1 juni 2021 zitting nemen in de medezeggenschapsraad.

Mocht u meer informatie willen, of uzelf kandidaat willen stellen, kunt u terecht bij de directie van de school via directie.opdreef@scoba.nl.

Kledinginzameling

Vorige week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 22 april 2021 om 09:00 uur. U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Data
12 april 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling (zakken kunnen tot 09:00 uur bij het hek aan de hoofdingang worden geplaatst)
23 april 2021 Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
17 mei 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 juni 2021 Hapjesmarkt groep 8
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl