Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 16-04-2021

In deze nieuwsbrief:
- Lege batterijen? Lever ze in op school!
- Uitnodiging fusie
- Koningsspelen
- Vacatures Medezeggenschapsraad
- Data
Lege batterijen? Lever ze in op school!

Wist u dat u uw lege batterijen ook bij ons op school kunt inleveren? Goed voor het milieu én goed voor onze school. Met het inzamelen sparen we namelijk punten die we kunnen inwisselen voor schoolartikelen en meubels. 

Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een briefje met uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op mooie prijzen. Stibat (meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de winnaars bekend.

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden gerecycled. Met de grondstoffen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden vervaardigd. Zo worden er bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen en dakgoten van gemaakt.

Samen sparen we de wereld! Doet u mee?

Uitnodiging fusie

In de bijlage vindt u een uitnodiging om te komen kijken, mee te denken en mee te chatten bij de livestreams van Besturenfusie PO Zeeuws-Vlaanderen. 

Deze livestreams zullen plaatsvinden op 19, 20 en 21 april van 19:00 tot 20:30 uur.

U kunt de livestreams op de onderstaande links vinden: 

19 april, 19:00-20:30 uur: Live vanuit Cultureel centrum Den Dullaert, Hulst:
https://youtu.be/EdbzQnM_e1E


20 april, 19:00-20:30 uur: Live vanuit Scheldetheater, Terneuzen:
https://youtu.be/m2A5a95L7s0


21 april, 19:00-20:30 uur: Live vanuit Ledeltheater, Oostburg: 

https://youtu.be/i_aV11n28D0

U kunt de bijlage openen door hier te klikken.

 

Koningsspelen

Vrijdag 23 april vieren we Koningsdag met de Koningsspelen. De werkgroep is inmiddels druk bezig met een programma voor alle kinderen binnen de huidige maatregelen. Alle kinderen krijgen ’s ochtends een lekker tussendoortje en iets te drinken, dus ze hoeven voor de ochtendpauze niks mee te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten zelf een lunch meenemen. Vanwege de corona-crisis is er vanuit de landelijke organisatie geen ontbijt of lunch voorzien. Het zou leuk zijn als de kinderen deze dag een oranje outfit aantrekken.

Vacatures Medezeggenschapsraad

Mevrouw V. Aarnoutse – van Hal, één van de ouderleden van de Medezeggenschapsraad (MR), treedt tussentijds af omdat haar kind inmiddels op een ander school onderwijs volgt. Tevens heeft mevrouw K. Berghuis aangegeven na dit jaar af te treden als MR-lid. Dat betekent dat er per direct plaats is voor een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger in de MR en ook dat er komend jaar een vacature ontstaat. Om een en ander goed over te dragen, willen we deze dubbele ruimte gelijktijdig invullen.

Daarom houden we binnenkort verkiezingen. Hieronder leest u in het kort wat de MR doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Twee vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel
  • Twee vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan en komt 4 x per jaar bijeen. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

Meer informatie over medezeggenschapsraad is hier terug te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01#Hoofdstuk3

De MR roept ouders/verzorgers van leerlingen van Op Dreef op zich kandidaat te stellen.

Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich hiervoor aanmelden als kandidaat. Mochten er meer kandidaten zijn dan plaatsen, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden. 

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

  • U kunt zich tot en met vrijdag 23 april 2021 kandidaat stellen;
  • Indien er meer dan 2 ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat stellen, zullen er verkiezingen gehouden worden.
  • Op woensdag 12 mei 2021 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
  • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 21 mei 2021;
  • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 24 mei 2021;
  • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat de twee nieuwe leden per 1 juni 2021 zitting nemen in de medezeggenschapsraad.

Mocht u meer informatie willen, of uzelf kandidaat willen stellen, kunt u terecht bij de directie van de school via directie.opdreef@scoba.nl.


Data
20 en 21 april 2021 IEP eindtoets groep 8
22 april 2021 Kledinginzameling (zakken kunnen tot 09:00 uur bij het hek aan de hoofdingang worden geplaatst)
23 april 2021 Koningsspelen
26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie
13 en 14 mei 2021 Hemelvaart. Alle kinderen vrij
17 mei 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 juni 2021 Hapjesmarkt groep 8
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl