Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 21-05-2021

In deze nieuwsbrief:
- Overlast
- Medezeggenschapsraad
- Fusienieuws
- Hapjesmarkt
- Data
Overlast

De laatste weken hebben we rondom de school bijzonder veel last van vandalisme en troep op het schoolplein. Daarnaast ontvangen we ook signalen van een vervelende sfeer tussen kinderen van allerlei leeftijden die buiten schooltijden op het plein spelen.

We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Ondanks dat er een nieuwe school komt, willen we dat onze kinderen veilig en verantwoord op het plein kunnen spelen, zonder dat er kapotte spullen op het plein staan of een vies plein wat vol met afval ligt. Ook omwonenden ervaren overlast doordat er vuurwerk wordt afgestoken en van harde muziek. Om van de kinderen die het slachtoffer van dit onacceptabele gedrag zijn nog maar te zwijgen.

De gemeente is inmiddels op de hoogte. De jeugdwerkers helpen ons buiten de schooltijden om een oogje in het zeil te houden. In het belang van de veiligheid van onze kinderen op school en het behoud van onze spullen, hebben we afgesproken dat wij bij gedrag wat niet gepast is, direct de politie bellen, ongeacht of het om een leerling van de eigen school gaat of niet. 

Uiteraard spreken we hiermee een kleine minderheid aan die het voor een grote groep verpest.
Ons advies is om ook zelf als ouder/verzorger alert te zijn als uw kind(eren) bij de school spelen buiten schooltijd en in het weekend. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat zij bij negatief gedrag van anderen, dit bij u melden en zich ook uit de situatie begeven.

 

Medezeggenschapsraad

In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we op zoek waren naar nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad. Er was een vacature die per direct ingevuld moest worden en een vacature vanaf komend schooljaar. Uiteindelijk waren er 2 kandidaten voor de beschikbare posities. dhr. Paz Boekhout zal per direct plaatsnemen in de MR en vanaf komend schooljaar zal mvr. Josephine van de Ree – Fassaert de plaats overnemen van mvr. Kim Berghuis. Mvr. Fassaert maakt tot 1 augustus aanstaande nog deel uit van het bestuur van Scoba. De statuten schrijven voor dat een bestuurslid geen deel mag uitmaken van een medezeggenschapsraad.

Fusienieuws

Hapjesmarkt

Jaarlijks organiseert groep 8 een hapjesmarkt om geld in te zamelen voor de afscheidsweek. Vorig jaar kon deze markt helaas niet doorgaan door de maatregelen rondom Corona. Ook dit jaar zal een hapjesmarkt in de opzet zoals die was nog niet kunnen. Op dit moment zijn we bezig om een alternatief op te zetten die past binnen de huidige maatregelen. Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij dit met u delen.

Data
24 mei 2021 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 juni 2021 Hapjesmarkt groep 8
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
2 juli 2021 Mini Roparun (onder voorbehoud)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl