Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 28-05-2021

In deze nieuwsbrief:
- Overblijven en schooltijden
- Vakantierooster 2021-2022
- Data
Overblijven en schooltijden

Zoals u weet hebben we door het Corona virus het overblijven en de schooltijden aangepast. De nieuwe situatie bracht nieuwe voordelen. Zo zijn de kosten lager en hebben we minder overblijfouders nodig. Dit laatste is een voordeel omdat er steeds minder ouders zijn. Voor de Coronacrisis kampten we met een structureel tekort. Een nadeel is dat kinderen nu in de middagpauze minder speel -en beweegtijd hebben. Daar staat wel tegenover dat ze na schooltijd weer meer tijd voor zichzelf hebben.

We zijn aan het onderzoeken hoe we het komend jaar de beste invulling kunnen geven aan het overblijven en de schooltijden. Er zijn veel voor- en nadelen die we tegen elkaar moeten afwegen. Zoals wel vaker, bestaat een ideale situatie daarin niet. In overleg met de medezeggenschapsraad van onze school - waarin ook ouders zijn vertegenwoordigd - proberen we de voor -en nadelen tegen elkaar af te wegen. Uw mening kan daarbij helpen. We hebben hiervoor een vragenlijst gemaakt. U kunt de vragenlijst invullen door op onderstaande knop te klikken.

 

Het aantal overblijfouders is nog steeds beperkt. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die ons daarbij kunnen helpen. Mocht u hierover meer informatie willen, kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinator Franca de Lijzer door een mail te sturen naar francadelijzer@hotmail.com.

 

Vakantierooster 2021-2022

De laatste weken krijgen we al wat vragen over de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar. Deze zijn al vastgesteld. 

Studiedag voor alle medewerkers 6 oktober 2021
Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag  15 april 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren  6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

We hebben daarnaast met de medezeggenschapsraad nog afgesproken dat we 2 dagen beschikbaar houden om de kinderen vrij te geven. Deze willen we gebruiken als verhuisdagen, wanneer we kunnen verhuizen naar het nieuwe MFC.

Data
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 juni 2021 Hapjesmarkt groep 8
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
2 juli 2021 Mini Roparun (onder voorbehoud)
15 & 16 juli 2021 Kamp groep 8
16 juli 2021 Rapport 3
20 & 22 juli 2021 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
22 juli 2021 Afscheid groep 8
23 juli 2021 Groep 8 hele dag vrij, Overige groepen vanaf 12:00 uur vrij
26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl