Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 04-06-2021

In deze nieuwsbrief:
- Formatie 2021-2022
- Fusiejournaal
- Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs
- Data
Formatie 2021-2022

Intern zijn we op dit moment druk bezig met de puzzel van de formatie voor komend schooljaar. Wanneer we de formatie rond hebben, gaat deze ter goedkeuring naar de Medezeggenschapsraad. Daarna zullen we deze ook zo snel mogelijk met u delen.

Hetzelfde geldt voor de schooltijden en het overblijven. We hebben nog niet veel respons op de vragenlijsten die we hebben uitgezet. Mocht u deze nog niet ingevuld hebben, dan willen we u vragen om dit alsnog te doen.

Het aantal overblijfouders is nog steeds beperkt. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die ons daarbij kunnen helpen. Mocht u hierover meer informatie willen, kunt u contact opnemen met onze overblijfcoördinator Franca de Lijzer door een mail te sturen naar francadelijzer@hotmail.com.

 

Fusiejournaal

Door middel van het fusiejournaal proberen we u als ouder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de fusie. De laatste editie van het fusiejournaal kunt u lezen door hier te klikken.

Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten. 

De PO-Raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet meer in lijn zijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. 

Bovenstaande heeft gevolgen voor een aantal activiteiten. Dit betekent ook dat we een streep moeten zetten door de Bonte Avond. Op dit moment zijn we druk bezig met een alternatief plan om het schooljaar toch op een leuke manier af te sluiten. Mocht er alsnog een versoepeling komen, dan kijken we per situatie of we deze nog in kunnen voeren of niet.

 

Data
31 mei t/m 11 juni 2021 CITO testen leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7
7 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
14 juni 2021 Trekking 'De grote afscheid groep 8 loterij’
23 en 24 juni 2021 Oudergesprekken groep 1-2
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
2 juli 2021 Mini Roparun (onder voorbehoud)
15 & 16 juli 2021 Kamp groep 8
16 juli 2021 Rapport 3
20 & 22 juli 2021 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
22 juli 2021 Afscheid groep 8
23 juli 2021 Groep 8 hele dag vrij, Overige groepen vanaf 12:00 uur vrij
26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl