Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 25-06-2021

In deze nieuwsbrief:
- Formatie 2021-2022
- Schooltijden en overblijven
- Mini Roparun
- Schoolfeest
- Versoepelingen
- Chromebooks en Snappet
- Data
Formatie 2021-2022

Ieder jaar geven wij rond deze periode de invulling van de groepen voor het volgende schooljaar weer. Op verschillende scholen binnen onze stichting is de formatie nog niet rond en staat er nog vacatureruimte open. In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al vaker verteld over het lerarentekort. Dit probleem had tot voor kort betrekking op het vinden van vervangers, maar nu ook voor de reguliere formatie. Een aantal zaken zijn wel al helder voor komend schooljaar.

Juf Marinka gaat onze school verlaten om dichter bij huis te werken. Ze gaat in Zaamslag aan de slag op C.B.S. De Torenberg. We wensen juf Marinka alvast veel plezier en succes op haar nieuwe school. Vanzelfsprekend zullen we op een passende manier afscheid nemen van de juf.

Komend schooljaar hebben we de beschikking over een LIO stagiaire. Dit is een stagiaire die voor het afstuderen zelfstandig een klas moet draaien twee dagen in de week. Juf Lotte zal zich later voorstellen in een nieuwsbrief. 

Daarnaast zullen er vanuit Hogeschool Zeeland en Escalda ook nog stagiaires komen om ons te ondersteunen. Ook zij zullen zich via een nieuwsbrief voorstellen.

Schooltijden en overblijven

Zoals u weet hebben we nagedacht over het overblijven en de schooltijden voor schooljaar 2021-2022. Door de maatregelen rondom Corona hebben we deze aangepast. Een tijdje geleden hebben we u een gevraagd een vragenlijst in te vullen over het overblijven en de schooltijden. Uit deze vragenlijsten is duidelijk geworden dat het merendeel van de ouders speel- en beweegtijd het belangrijkste argument vindt om de keuze voor het overblijven en de schooltijden op te baseren. Als tweede argument gaven ouders aan dat de kinderen in kleinere groepen samen eten en niet met de halve school in de gang.

Ook de leerlingraad hebben we om advies gevraagd. De leerlingraad gaf aan dat het voor de groepen die pas om kwart voor één eten wel erg laat wordt omdat ze dan al grote honger hebben.

Als school vinden wij het belangrijk dat er voldoende toezicht is om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen. Zoals u weet is het aantal overblijfvrijwilligers beperkt en ook uit de vragenlijsten zijn niet veel nieuwe aanmeldingen gekomen. 

Het beperkte aantal overblijfouders zorgt ervoor dat we geen uur middagpauze kunnen houden. We kiezen er daarom voor om de begin -en eindtijden zoals deze nu zijn aan te houden. Tussen de middag hebben kinderen een half uur pauze. We zullen voor de kinderen vanaf groep 3 proberen om het eetmoment te combineren met lesactiviteiten zoals voorlezen en godsdienst. Hierdoor hebben kinderen meer speel- en beweegtijd tussen de middag. De leerkrachten kunnen dan ook een half uur pauze houden als de kinderen onder toezicht van de overblijfouders buitenspelen (bij mooi weer). Er zijn twee buitenspeelmomenten; van 12:00 uur tot 12:30 uur en van 12:30 uur tot 13:00 uur. In dit uur zullen de kinderen ook eten om tegemoet te komen aan de wensen van de leerlingraad. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 blijft de huidige structuur gehandhaafd. Zij hebben een half uur tijd om te eten en gaan daarna met de eigen juf naar buiten voor (begeleid) buitenspel.

Net als dit jaar, zullen we komend jaar ook weer een vrijwillige bijdrage vragen voor het overblijven. Over de hoogte van deze bijdrage gaan we in gesprek met de Medezeggenschapsraad. 

Voor de volledigheid zijn dit de schooltijden:

Maandag 08:45 uur – 14:45 uur
Dinsdag 08:45 uur – 14:45 uur 
Woensdag  08:30 uur – 12:15 uur
Donderdag 08:45 uur – 14:45 uur
Vrijdag

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1 t/m 4)

08:45 uur – 14:45 uur (groep 5 t/m 8)

 

Mini Roparun

Zoals u wellicht gelezen heeft, organiseren we dit jaar een sponsorloop om geld op te halen voor Stichting Roparun. Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun en ook tijdens de Mini Roparun, wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Volgende week vrijdag 2 juli vindt de Mini Roparun plaats. De kinderen van groep 7 en 8 zullen deze dag een tocht van ongeveer 60 km afleggen, dwars door West Zeeuws-Vlaanderen. Als school willen we natuurlijk onze leerlingen steunen in die tocht. Daarom zullen we op ma 28, di 29, woe 30 juni en do 1 juli dagelijks rondjes rennen voor het goede doel. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8:45u tot 9:00u en op woensdag van 8:30u tot 8:45u. De kleuters zullen rondjes rennen op het plein en de kinderen van groep 3 t/m 8 rondes rond school; door de Hennequinstraat en Wandeldreef.
De bedoeling is dat er dagelijks 10 min. gerend zal worden voor het goede doel.

We vragen u om uw kind deze dagen gepaste kleding en schoeisel aan te trekken. Denk aan schoenen waarmee ze goed kunnen rennen (geen sandalen/slippers) en eventueel sportieve kleding. Alvast dank voor uw medewerking.

We hopen op een sportieve week en wensen de leerlingen van groep 7/8 een sportieve dag toe volgende week vrijdag.

 

Schoolfeest

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we druk bezig zijn met het organiseren van een schoolfeest. Dit feest zal plaatsvinden op 19 juli. Er zullen deze dag voor alle kinderen diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd worden. Hiervoor hebben we nog hulp nodig. Mocht u deze dag tijd en zin hebben om mee te helpen, dan horen we dat graag. Meer informatie of aanmelden kan via directie.opdreef@scoba.nl

Versoepelingen

Ook voor het basisonderwijs zijn er weer versoepelingen aangekondigd. Zo mogen we weer fysieke oudergesprekken gaan voeren (op 1,5 meter afstand), is de cohortenregel niet meer van toepassing en mogen we ook weer op schoolreis. 

Een aantal versoepelingen kunnen we makkelijk doorvoeren. Zo kunnen diverse kinderen weer groepsdoorbrekend werken en kunnen we groep 8 toch nog blij maken met een overnachting gedurende het schoolkamp. We zijn blij dat we deze traditie toch in ere kunnen houden. Andere versoepelingen zoals het organiseren van een schoolreis of Bonte Avond lukken nu niet meer voor de zomervakantie. Zoals u weet zijn we ook al een heel eind met ons alternatief op 19 juli a.s. Wel willen we onderzoeken of het mogelijk is om wellicht volgend schooljaar aan het begin op schoolreis te gaan.

Chromebooks en Snappet

Afgelopen week is onze bestelling Chromebooks binnengekomen. Deze worden nu klaargemaakt voor gebruik. Komend schooljaar zullen de groepen 5 tot en met 8 de verwerking voor rekenen en taal uit Snappet doen met behulp van een Chromebook in plaats van een tablet.

Komend jaar zullen we ook met groep 4 starten met Snappet. De kinderen uit groep 4 zullen werken met een tablet. Vanzelfsprekend zullen we ook het schrijfonderwijs de nodige aandacht blijven geven. Deze blijven in groep 4 centraal staan.

Data
28 juni 2021 Kikkesport Pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
28 juni t/m 1 juli Sponsorloop Mini-Roparun (elke ochtend 10 minuten)
2 juli 2021 Mini Roparun 
15 & 16 juli 2021 Kamp groep 8
16 juli 2021 Rapport 3
19 juli 2021 Schoolfeestdag
20 & 22 juli 2021 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
22 juli 2021 Afscheid groep 8
23 juli 2021 Groep 8 hele dag vrij, Overige groepen vanaf 12:00 uur vrij
26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl