Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 09-07-2021

In deze nieuwsbrief:
- Formatie 2021-2022
- Schoolfeest
- Methode Engels
- Incidentele oudergesprekken
- Data
Formatie 2021-2022

De indeling van de groepen voor volgend schooljaar is met de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.
In het schooljaar 2021-2022 kunnen we met 6 groepen werken. Dat betekent dat we 2 groepen moeten splitsen.

We gaan volgend jaar met een kleutergroep werken. We starten met 19 kleuters en dat is niet voldoende om twee groepen te maken. Verder hebben we gekozen om groep 6 te splitsen. Daarmee maken we een combinatiegroep 6-7 en 6-8. Dit zal wellicht als een verassing komen, maar wij denken dat we met deze combinaties de groepen het meest evenredig kunnen verdelen als het gaat om de hoeveelheid zorg in de beide groepen. 

Zoals eerder aangegeven zal juf Marinka onze school verlaten om dichter bij huis te gaan werken. Verder hebben we 1 student die haar opleiding tot leraar afrondt op Op Dreef. Zij staat 2 dagen zelfstandig voor een klas in groep 3. Ook zal juf Mariska volgend jaar weer een dag hier op school werkzaam zijn. Zij heeft vorig schooljaar haar afstudeerstage bij ons gedaan en ook vervangingswerk in de kleutergroepen.

Al vaker hebben we geschreven over het lerarentekort. Vooralsnog konden we wel de reguliere formatie invulling geven, maar was er verder weinig meer over voor vervanging. Binnen de stichting hebben we nu ook nog niet de reguliere formatie rond voor volgend schooljaar. Dit tekort zorgt er ook voor dat we de regel van maximaal 2 leerkrachten voor één groep helaas niet kunnen blijven handhaven.

Kleutergroep

Maandag: juf Mariska.

Dinsdag t/m donderdag; juf Marlies.

Vrijdagmorgen: juf Karin.

Groep 3

Maandag en dinsdag: juf Aafke en juf Lotte.

Woensdag tot en met vrijdagmorgen: juf Aafke.

Groep 4 Maandag t/m vrijdagmorgen: juf Christine.
Groep 5

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen: juf Nathalie.

Woensdag en vrijdagmiddag: juf Karin.

Groep 6-7 Maandag t/m vrijdag: meester LJ.
Groep 6-8

Maandag, donderdag en vrijdag: juf Esther.

Dinsdag en woensdag: juf Evelyn.

Juf Evelyn is op donderdag ambulant aanwezig op school. Deze tijd gebruiken we voor extra leerlingbegeleiding, schoolontwikkeling en coördinerende taken. Door de inzet van juf Lotte in groep 3 zal Juf Aafke ook ambulante tijd krijgen. Deze tijd zal ook voor dezelfde taken ingezet worden. Juf Betty is twee dagen ambulant aanwezig als intern begeleider. Juf Gerry is 4 dagdelen op school als onderwijsassistent.

De kinderen van groep 6 ontvangen een aparte brief met info over de groep waarin ze zitten.

Schoolfeest

Alle kinderen hebben afgelopen week een brief meegekregen met informatie over de schoolfeestdag. We hebben voor deze dag diverse activiteiten op het programma staan. Zo is er voor groep 1 en 2 een tennisworkshop, een voetbal- of dansworkshop, gaan ze zwemmen en mogen ze kijken naar een goochelshow.

Voor groep 3 en 4 staat er lasergame, zwemmen, voetbal of dans en tennis op het programma. Voor groep 5 tot en met 8 is er midgetgolf, zwemmen, lasergame en tennis bedacht.

Tussendoor krijgen de kinderen eten en drinken. Aan het einde van de middag krijgen de kinderen ook nog een verfrissende traktatie. 

Voor het zwemmen hebben we wel uw toestemming nodig. Deze kunt u geven door het strookje onder aan de brief in te vullen. Wilt u niet vergeten om dit uiterlijk donderdag 15 juli terug mee te geven? 

Methode Engels

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u verteld over de oriëntering op een nieuwe methode Engels. Inmiddels hebben we hiervoor een keuze gemaakt. We hebben gekozen voor de methode Blink Engels. 

Het ritme van de taal. De melodie van de woorden. Willen begrijpen wat je idolen zingen. Popmuziek brengt leerlingen letterlijk in beweging. Daarom gebruikt deze methode de populairste songs van het moment als basis voor Blink Engels. 

Doordat Engels aangeleerd wordt met popmuziek is het motiverend voor leerlingen. Daarnaast biedt deze werkwijze voldoende mogelijkheden om op verschillende niveaus een aanbod te doen. De methode blijft actueel met ieder jaar nieuwe songs.

De methode is geschikt om in te zetten vanaf groep 1. Wij hebben er bewust voor gekozen om dit voor nu nog niet te doen. Wel vinden we dat kinderen een goede basis mee moeten krijgen, zodat de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs beter wordt. Om deze reden zullen we vanaf komend schooljaar starten met Engels in groep 5.

Incidentele oudergesprekken

Voor de zomervakantie staan er geen oudergesprekken meer gepland.  Indien de leerkracht toch nog met u als ouder wilt spreken, dan zal er contact gezocht worden. Mocht u deze wens zelf nog hebben om met de leerkracht van uw zoon of dochter te spreken, kunt u vanzelfsprekend ook een afspraak maken met de leerkracht. U kunt hiervoor het beste mailen naar de groepsleerkracht of na schooltijd telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer van de school is 0117-491206. De mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden achterin de activiteitenkalender die u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen.

Data
15 & 16 juli 2021 Kamp groep 8
16 juli 2021 Rapport 3 (Groep 8 krijgt het rapport tijdens het afscheid)
19 juli 2021 Schoolfeestdag
20 & 22 juli 2021 Groep 1 t/m 4 's middags vrij
22 juli 2021 Afscheid groep 8
23 juli 2021 Groep 8 hele dag vrij. Overige groepen vanaf 12:00 uur vrij
26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl