Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 02-09-2021

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De zomervakantie is bijna voorbij en op maandag 6 september openen alle scholen weer hun deuren. Hieronder vindt u alvast wat belangrijke info voor de eerste schooldag. 

 


In deze nieuwsbrief:
- Schooltijden
- Brengen en halen van leerlingen
- Overblijven
- Activiteitenkalender
- Fruitdagen
- Veiligheidscoördinator
- Gymlessen
- Data

Schooltijden

We blijven ook dit schooljaar doorgaan met een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen continu naar school gaan zonder dat ze tussendoor naar huis gaan om te eten. De tijden blijven daarmee ongewijzigd. Voor de volledigheid en de nieuwe leerlingen kunt u deze hieronder lezen.

Maandag

08:45 uur -14:45 uur

Dinsdag

08:45 uur – 14:45 uur

Woensdag

08:30 uur – 12:15 uur

Donderdag

08:45 uur – 14:45 uur

Vrijdag

08:45 uur – 12:00 uur (groep 1-4)

08:45 uur -14:45 uur (groep 5-8)

De kinderen eten vanaf groep 3 in de eigen klas bij de meester of juf. Daarvoor of daarna hebben de leerlingen een half uur speeltijd. De kinderen uit groep 1 en 2 eten bij een vrijwilliger van de overblijf en gaan in de middag met de eigen juf naar buiten voor een spelles.

Brengen en halen van leerlingen

Groep 1-2:

De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf heden gebracht worden tot aan de witte deur van het klaslokaal aan het kleuterplein. De juf zal de kinderen daar opwachten. Voor het halen willen we u vragen om aan het hek te wachten bij het kleuterplein aan de Wandeldreef zoals voorheen. De juf zal aan het einde van de dag de kinderen daar terug brengen.

Groep 3-4-5:

De situatie voor groep 3, 4 en 5 blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de kinderen gebracht en gehaald mogen worden bij het hek aan de Hennequinstraat. De kinderen mogen naar binnen via de hoofdingang. 

Groep 6-7-8:

Ook voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 blijft de situatie ongewijzigd. Dit houdt in dat de kinderen via het hek aan de Wandeldreef het grote plein kunnen betreden en via de rode deur naar binnen kunnen.

Wij snappen dat u graag weet waar uw kind komt te zitten. Het is echter onmogelijk om alle ouders binnen uit te nodigen en 1,5 meter afstand te bewaren. Wanneer u dit wenst, kunt u even door het raam kijken aan de achterzijde van het gebouw, om uw kind uit te zwaaien voor de eerste dag en te zien waar hij of zij zit. U wordt allemaal uitgenodigd voor de kennismakingsgesprekken op woensdag 15 en donderdag 16 september. Dit is een gesprek tussen de leerkracht, ouder(s) en leerling. Uw zoon of dochter kan dan meteen in de klas zijn of haar plaats laten zien. De gezinsoudsten zullen hier op de eerste schooldag een uitnodiging voor krijgen van de juf of meester.

Overblijven

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen, is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige bijdrage te vragen van € 30,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen, toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; voorheen was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten hun verdiende pauze kunnen nemen.

Deze bijdrage kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL20 RABO 0101 2432 51 inz. Act. Op Dreef), o.v.v. overblijfbijdrage + de naam en de groep van uw kind.

Activiteitenkalender

Per gezin zal er op de eerste schooldag een kalender meegegeven worden waarop alle activiteiten staan gepland die we tot nu toe weten. We hebben in overleg met de MR nog twee dagen open staan om vrij te geven aan de kinderen. Deze willen we inzetten als bekend is wanneer we kunnen verhuizen naar ons nieuwe MFC.

Alle activiteiten zijn op dit moment onder voorbehoud. Dat betekent dat we per activiteit gaan bekijken op welke manier we het veilig vorm kunnen geven. Omdat de maatregelen continu veranderen, is het moeilijk daar nu al invulling aan te geven.

Fruitdagen

Ook in het nieuwe schooljaar hebben we weer fruitdagen. Deze zijn op maandag en woensdag.  Dit betekent dat de kinderen fruit meenemen voor de ochtendpauze in het kader van gezond gedrag. Uiteraard hopen we dat de kinderen op de andere dagen ook fruit meenemen!

Veiligheidscoördinator

Sociale en fysieke veiligheid is een belangrijk onderwerp op onze school. De leerkracht van de groep blijft voor de ouders en kinderen het eerste, belangrijkste aanspreekpunt. Daarnaast heeft de school ook een veiligheidscoördinator.

Meester Wietse is ook komend schooljaar veiligheidscoördinator. Juf Betty is onze interne vertrouwenspersoon. Zij is voor leerlingen een aanspreekpunt wanneer ze in vertrouwen dingen willen vertellen.

Gymlessen

We hebben van de gemeente nog geen definitief rooster voor de bezetting van de gymzaal gekregen. We hebben wel een voorlopig rooster gemaakt voor de gymlessen:

Groep 1/2 woensdag
Groep 3, 4 en 5 maandag en donderdag
Groep 6-7 en 6-8 dinsdag en vrijdag
Data
6 september 2021 Eerste schooldag
15 en 16 september 2021 Kennismakingsgesprekken
16 september 2021 Voorstelling Koekjes en Snorharen van Lappie Lapstok voor groep 1 t/m 4
22 september 2021 Schoolvoetbaltoernooi
23 september 2021 Ontruimingsoefening
29 september 2021 Uitwijkdatum schoolvoetbaltoernooi
29 september 2021 Start kinderpostzegelactie
6 oktober 2021 Studiedag voor alle personeelsleden. Alle kinderen vrij.
6 oktober 2021 Start Kinderboekenweek
20 oktober 2021 Schoolreis
25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl