Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep
Op dreef
Nieuwsbrief - 10-09-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Overblijven
- Even voorstellen
- Bibliotheek op school
- Gemeente Sluis | Pleintjesactiviteiten - Kikkesport
- Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen | Wetenschapsdag voor kinderen
- Data
Overblijven

Het is belangrijk voor de langdurige inzetbaarheid van onze leerkrachten dat we onze leerkrachten een pauze kunnen bieden, zeker in deze tijden waarin we ook te maken hebben met een lerarentekort. Door het blijven inzetten van overblijfouders kunnen onze leerkrachten een half uur pauze nemen op de ‘lange schooldagen’. Deze overblijfouders krijgen hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. Om deze vergoeding te bekostigen, is in overleg met de medezeggenschapsraad besloten hiervoor een vrijwillige bijdrage te vragen van € 30,00 per leerling. Deze bijdrage is aanzienlijk lager dan de bijdrage die we voorheen vroegen, toen we een traditioneel rooster hanteerden. Ter vergelijking; voorheen was het tarief voor een abonnement van vier dagen € 110,00. Met deze bijdrage kunnen we een rustigere manier van overblijven bieden en kunnen we er ook voor zorgen dat de leerkrachten hun verdiende pauze kunnen nemen.

Deze bijdrage kunt u uitsluitend via de bank betalen. (bankrekening NL20 RABO 0101 2432 51 inz. Act. Op Dreef), o.v.v. overblijfbijdrage + de naam en de groep van uw kind.

Even voorstellen

Jaarlijks bieden we plaats aan studenten van diverse opleidingen om hun stage uit te voeren. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren om nieuwe collega's op te leiden. Via de nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor zodat u weet wie de nieuwe gezichten op onze school zijn.

Beste ouders,

Mijn naam is Chérenza en ik ben 17 jaar ik zit voor mijn tweede jaar op Scalda kinderprofessional en kom hier een paar daagjes stage lopen.

Ik kom iedere maandag of dinsdag om en om en de woensdagochtend vast. Ik heb niet veel hobby’s maar 3 daarvan zijn snowboarden, oppassen en carnaval vieren.

Ik kijk er heel erg naar uit om mijn stage hier te lopen, alle kindjes te leren kennen en ze veel dingen te leren!! 

Op naar dit super leuk jaar.

Vriendelijke groet Juf Chérenza. 

Mijn naam is Lotte Wymeersch en sinds kort woon ik in Aardenburg. Ik loop dit jaar mijn afstudeerstage in groep 3, dit doe ik op de maandag en dinsdag.

Naast mijn studie ben ik graag creatief bezig of ben ik in de keuken aan het bakken. Ook vind ik het leuk om activiteiten of dagjes weg te organiseren. Naast mijn studie ben ik ook nog werkzaam in de horeca in Sluis.

Ik heb heel veel zin om dit jaar les te geven in groep 3 en te zorgen dat het een leuk jaar wordt.

Met vriendelijke groeten,

Lotte Wymeersch

Bibliotheek op school

We hebben onze schoolbibliotheek weer een update gegeven. We hebben de kasten in de gang wat ruimer gezet en leesplekken gecreëerd, ook voor de allerkleinsten. Verder hebben we nieuwe boeken aangeschaft, welke nu door de bibliotheek in het systeem worden gezet.

Vanaf dit schooljaar kunnen de leerlingen van Op Dreef ook boeken lenen voor thuis. Wekelijks bezoeken de leerlingen onder schooltijd de bibliotheek. Ze kunnen dan een boek kiezen om op school te lezen en een boek voor thuis. Op die manier hopen we een impuls te geven aan het leesplezier van onze leerlingen. Binnenkort zullen ook de leescollecties van de openbare bibliotheek op school komen, zodat er nog meer keuze is.

Gemeente Sluis | Pleintjesactiviteiten - Kikkesport

Bij alle scholen in de gemeente Sluis worden na schooltijd een pleintjesactiviteiten georganiseerd.
Kinderen krijgen op deze middagen een gevarieerd aanbod van sport- en spelactiviteiten aangeboden.
De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd door de sportondersteuners van de gemeente Sluis.

Vanaf schooljaar 2021/2022 worden de pleintjesactiviteiten per kern 5 weken achter elkaar ingepland.
Na deze 5 weken gaat de sportondersteuner door naar een volgende kern. Voor Aardenburg is dit van 27 september t/m 1 november.

Let op!
De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd NA schooltijd.
Ouders dienen hun kind(eren) hiervoor éénmalig zelf op te geven via deze link.
Per keer dat zij aanwezig zijn nemen de kinderen €1,00 mee.

 

Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen | Wetenschapsdag voor kinderen

Namens de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen sturen wij onderstaand bericht door:

Graag herinneren wij jullie aan de aankomende Wetenschapsdag op zaterdag 2 oktober van 9.30 tot 16.30 uur. Er is zowel vanuit huis als in verschillende bibliotheken in Zeeland van alles te doen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Meer informatie kunt u vinden door hier te klikken.

Voor alle workshops én de show Wonderen van Beweging geldt gratis deelname. Inschrijven voor de (online) workshops kan t/m 15 september via https://biebzvl.op-shop.nl/21/wetenschapsdag/02-10-2021

Data
15 en 16 september 2021 Kennismakingsgesprekken
16 september 2021 Voorstelling Koekjes en Snorharen van Lappie Lapstok voor groep 1 t/m 4
22 september 2021 Schoolvoetbaltoernooi
23 september 2021 Ontruimingsoefening
27 september 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
29 september 2021 Uitwijkdatum schoolvoetbaltoernooi
29 september 2021 Start kinderpostzegelactie
4 oktober 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
6 oktober 2021 Studiedag voor alle personeelsleden. Alle kinderen vrij.
6 oktober 2021 Start Kinderboekenweek
11 oktober 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
18 oktober 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
20 oktober 2021 Schoolreis
25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie
1 november 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl