Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 22-10-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Kledinginzameling
- Ouderbijdrage
- Luizencontrole
- Schoolreis
- Activiteitencommissie Aardenburg | Halloween
- Data
Kledinginzameling

Jaarlijks organiseren we twee keer een kledinginzameling. Op deze manier krijgt kleding een verantwoorde nieuwe bestemming en krijgen wij als school een kleine vergoeding, waar onze kinderen weer van kunnen profiteren. 

Vorige week heeft uw zoon of dochter een brief over de kledinginzameling ontvangen. Om het afval in plastic te beperken, worden er geen plastic zakken meer meegegeven.  Mocht u kleding in willen leveren, kunt u hiervoor een vuilniszak gebruiken. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 2 november 2021 . U kunt uw zakken die morgen bij het hek zetten aan de hoofdingang. Helpt u ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten?

Ouderbijdrage

De decembermaand staat voor de deur. De leden van de activiteitencommissie zijn druk in de weer om de eerste feesten van dit schooljaar te organiseren: Sinterklaas en Kerst.

Zij bekostigen deze – en alle andere activiteiten in het schooljaar –  vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Bij “andere activiteiten” moet u bijvoorbeeld denken aan de viering van Carnaval,  Pasen, de bonte avond en andere leuke activiteiten die er in een schooljaar zijn.

Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald toen zij in de activiteitenkalender lazen hoe hoog het bedrag was. 

 De bijdrage is  € 25,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van Elevantio inz. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. De begroting is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad waarin ook ouders zitting hebben.

Luizencontrole

Het afgelopen jaar heeft er geen luizencontrole plaatsgevonden door de maatregelen rondom Corona. We willen dit nu weer terug oppakken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit aangeven bij de juf of meester van uw zoon of dochter. 

Woensdag 3 november a.s. is het  luizencontrole. We willen vragen om hier rekening mee te houden. Denk hierbij aan los haar, geen gel en dat soort zaken zodat het controleren vlot verloopt.

Alvast bedankt voor de moeite

Schoolreis

We kijken terug op een geslaagde schoolreis voor groep 3 tot en met 8 en de uitstap naar het bos voor groep 1/2. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd bedanken, mede namens de kinderen. Daarnaast willen we Fruithuisje Flikweert bedanken voor het schenken van de appels.

Activiteitencommissie Aardenburg | Halloween


Data
25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie
1 november 2021 Kikkesport pleintjesactiviteiten (klik hier om aan te melden)
2 november 2021 Kledinginzameling (09:00 uur aan het hek bij de hoofdingang)
3 november 2021 Luizencontrole
3 december 2021 Sinterklaas bezoekt Op Dreef
15 en 16 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
17 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl