Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 05-11-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Ouderbijdrage
- Week van de Mediawijsheid
- Data
Ouderbijdrage

De decembermaand staat voor de deur. De leden van de activiteitencommissie zijn druk in de weer om de eerste feesten van dit schooljaar te organiseren: Sinterklaas en Kerst.

Zij bekostigen deze – en alle andere activiteiten in het schooljaar –  vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Bij “andere activiteiten” moet u bijvoorbeeld denken aan de viering van Carnaval,  Pasen, de bonte avond en andere leuke activiteiten die er in een schooljaar zijn.

Een aantal mensen heeft de ouderbijdrage al spontaan betaald toen zij in de activiteitenkalender lazen hoe hoog het bedrag was. 

 De bijdrage is  € 25,00 per kind. Deze kunt u overmaken op IBAN NL20 RABO 0101 2432 51 ten name van bs. Op Dreef, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

De leden van de A.C. zetten zich, net als elk jaar, in om de kosten zo laag mogelijk te houden. De begroting is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad waarin ook ouders zitting hebben.

Week van de Mediawijsheid

Vandaag start de Week van de Mediawijsheid. Deze week staat het omgaan met de media centraal. 'Samen sociaal online' is het thema van de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid. Onze methode voor sociaal – emotioneel leren (Kwink) besteedt hier ook aandacht aan in de lessen. Komende week werken we daarom aan de volgende doelen:

  • Onderbouw: Ik ontdek dat ik keuzes kan maken bij het kijken naar filmpjes.
  • Middenbouw: Ik denk na voordat ik reageer op berichten.
  • Bovenbouw: Ik ontdek de effecten van onware berichtgeving en kan kritisch omgaan met (online-) informatie.

Data
10 november 2021 Luizencontrole
3 december 2021 Sinterklaas bezoekt Op Dreef
15 en 16 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
17 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl