Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 12-11-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Corona
- Data
Corona

Naar aanleiding van de laatste persconferentie worden er voor de scholen geen specifieke maatregelen opgelegd, maar zijn de schoolbesturen er wel aangehouden om de algemene maatregelen door te vertalen. Voor de scholen van Elevantio betekent dit dat we vragen aan ouders/verzorgers in en om de school, medewerking als het gaat om de volgende zaken:

  • De anderhalve meter maatregel wordt weer aangetrokken en dat betekent dat we bij afspraken op en rond onze school de anderhalve meter weer duidelijker gaan toepassen.
  • Alle – grote – fysieke bijeenkomsten die we op korte termijn hadden gepland en waar we de anderhalve meter niet kunnen garanderen, laten we niet doorgaan.
  • Wanneer u als ouder/verzorger in de school komt voor een afspraak dan zullen we weer de check doen en uw contactgegevens noteren.
  • Bij het brengen en halen willen wij u ook vragen om niet in de school te komen. Dit is een voor ons niet te controleren activiteit in tegenstelling tot de activiteiten op afspraak.

Wanneer er besmettingen zijn op school, handelen we volgens de richtlijnen van de GGD.

Deze avond volgt er weer een nieuwe persconferentie.
 

Data
3 december 2021 Sinterklaas bezoekt Op Dreef
15 en 16 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
17 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl