Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 19-11-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Vanuit het bestuur
- 1NUL1 | Pubquiz
- Thuisblijfregels leerlingen
- Data
Vanuit het bestuur

Axel, 12 november 2021


Aan alle ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van Elevantio


Beste ouder(s), verzorger(s),
Elke dag hoort u in de media over een tekort aan werknemers in alle sectoren. Ook de onderwijssector ontsnapt hier helaas niet aan. Net als in heel Nederland heeft ook Zeeuws-Vlaanderen te kampen met een lerarentekort. Dit zal u als ouder/verzorger niet zijn ontgaan.


Het lerarentekort is door verschillende factoren ontstaan. Minder instroom van studenten die leerkracht willen worden, uitstroom van leerkrachten door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, leerkrachten die tijdelijk niet inzetbaar zijn om verschillende redenen en uiteraard draagt corona haar steentje bij aan het tekort aan leerkrachten.


Welke inspanningen hebben wij de afgelopen jaren gedaan aan het terugdringen van het lerarentekort? Afgelopen jaren is het werven en opleiden van onderwijspersoneel een speerpunt geweest in onze organisatie. En met succes. Zo hebben wij nieuwe leerkrachten opgeleid via zij-instroomtrajecten, zijn er naast het nauwe contact met onze Hogeschool Zeeland ook contacten gelegd met Vlaamse Hogescholen van Antwerpen tot Brugge. Wij hebben Vlaamse leerkrachten kunnen werven die nu enthousiast voor de groep staan. Wij hebben een Onderwijsambassadeur aangesteld en wij hebben diverse mediacampagnes uitgezet om leerkrachten te binden aan onze organisatie. De website Lesgeven in Zeeland moet bijdragen dat het lerarenberoep aantrekkelijk is en blijft.


Ondanks alle inspanningen blijkt het steeds moeilijker te zijn om het aanhoudende tekort in te vullen. Dit betekent dat er ook naar andere oplossingen wordt gezocht. Er worden bijvoorbeeld leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten ingezet. Wij zijn ook blij met leerkrachten die hun werktijdfactor al dan niet tijdelijk uitbreiden. Ook hebben wij personeelsleden die hun pensioendatum uitstellen om zich langer in te kunnen zetten voor het onderwijs. Wij mogen ook beschikken over een aantal leerkrachten die op invalsbasis met enige regelmaat bereid zijn in te vallen.


Helaas is dit alles nog niet genoeg gebleken en vragen wij met deze brief begrip van onze ouders en het vertrouwen in Elevantio dat wij zorg dragen voor passende oplossingen wanneer er een leerkracht uitvalt. Wij streven altijd naar een volledige bezetting van onze groepen maar wij kunnen niet langer uitsluiten dat wij in noodscenario’s groepen naar huis moeten sturen.
Met deze brief willen wij ook graag een oproep aan u doen. Beschikt u over een lesbevoegdheid of kent u iemand met lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen om de mogelijkheden voor inzet te verkennen (martinavanregenmortel@elevantio.nl).


Tot slot geven wij aan dat wij ons blijvend inspannen om het lerarentekort terug te dringen.


Namens Elevantio


Drs. G.F. Langeraert, voorzitter College van Bestuur
E. de Neef, lid College van Bestuur

1NUL1 | Pubquiz

Jaarlijks komt 1NUL1 langs met de gele Amerikaanse schoolbus om de leerlingen voorlichting te geven over energydrank, alcohol en roken. Maar wist je ook dat wij (online) ouderavonden verzorgen?
Die ouderavonden gaan over thema's waar je als ouder of verzorger met een puberkind mee te maken krijgt. In 2021 hebben wij een aantal van die online ouderavonden met veel succes verzorgd.

1 December a.s. staat er weer een online ouderavond gepland in de vorm van een pubquiz. Thema's die met verslaving te maken hebben (alcohol, drugs, lachgas, gamen, social media) komen daarin aan bod. Deze ouderavond doen we i.s.m. Helder Theater. Zij zullen herkenbare situaties spelen die te maken hebben met de opvoeding van een puberkind. We gaan er een leerzame en interactieve online ouderavond van maken waar ook nog eens leuke prijzen te winnen vallen.

Klik hier voor meer informatie

Thuisblijfregels leerlingen

Naar aanleiding van de actuele situatie op school zijn er de afgelopen week vragen gekomen over de thuisblijfregels. Wij begrijpen dat dit nogal onduidelijk is. Wij hebben daarom een beslisboom op onze website geplaatst die u daarbij zou kunnen helpen. Natuurlijk kan het zijn dat uw vraag daarmee niet is opgelost. Bij twijfel of vragen mag u ons altijd bellen of mailen.

U kunt deze beslisboom ook vinden door hier te klikken.

Data
3 december 2021 Sinterklaas bezoekt Op Dreef
15 en 16 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
17 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl