Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 03-12-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Oudergesprekken
- Thuisblijfregels leerlingen
- Zelftesten in het onderwijs
- Data
Oudergesprekken

Helaas kunnen de oudergesprekken fysiek niet doorgaan. Er is keuze om het oudergesprek digitaal te laten plaatsvinden of telefonisch. Omdat we niet onbeperkt telefoonlijnen hebben, zijn de gesprekken verspreid over week 50. De rapporten worden aan het begin van deze week meegegeven aan de leerlingen.

Afgelopen week hebben alle leerlingen een brief meegekregen waarop een voorkeur kan worden aangegeven. We willen u vragen om de briefjes a.s. maandag weer terug in te leveren. Mocht uw zoon / dochter geen briefje hebben gekregen, willen we u vragen om even per mail contact te zoeken met de leerkracht van uw kind.

Thuisblijfregels leerlingen

Er is nogal wat onduidelijkheid over de nieuwe thuisblijfregels. Deze zijn afgelopen week wederom aangescherpt. Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis en worden geadviseerd om zich te laten testen bij de GGD. Bij een negatief testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij thuis totdat de leerling 24 uur klachtenvrij is. Bij twijfel is de beslisboom een handig hulpmiddel. De actuele beslisboom hebben we weer op onze website geplaatst en is ook te bekijken via onderstaande link.

U kunt deze beslisboom vinden door hier te klikken.

Zelftesten in het onderwijs

U heeft in verschillende media al kunnen lezen over het preventief zelftesten bij leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Het advies voor preventief zelftesten is verder uitgebreid. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen geldt een dringend advies om twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen. Alleen voor mensen die korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet. Het gebruik van een zelftest is vrijwillig. De verantwoordelijkheid voor het afnemen van een zelftest bij leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ligt bij de ouders.

De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door iemand van school bij leerlingen worden afgenomen. De verwachting is dat de zelftesten in de loop van komende week geleverd zullen worden, waarna ze verspreid worden onder de leerlingen.

Data
13 t/m 17 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
13 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl