Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 10-12-2021

 

 


In deze nieuwsbrief:
- Kerstviering
- Gemeente Sluis | Jeugd en Gezin
- Nieuwbouw
- Data
Kerstviering

Op 23 december vieren we kerst op school. Er staan deze dag allerlei activiteiten op het programma onder schooltijd. De kinderen worden om 8.45u op school verwacht en u kunt ze om 14.45u weer terug ophalen aan school.

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen naar school. Ze krijgen in de ochtendpauze iets lekkers, en ook tijdens de middagpauze wordt er voor eten en drinken gezorgd. Het is wel altijd fijn om een flesje water mee te geven.

We vragen u een aantal dingen mee te geven aan uw zoon/dochter:

  • Een tas om spullen mee naar huis te nemen
  • Een potje met oase (graag thuis al in water leggen)
  • Versiering voor een kerststukje
  • Als u thuis groen heeft voor de kerststukjes, zijn we daar heel blij mee

We gaan ’s ochtends naar de kerk om daar de kerststal te bekijken en te luisteren naar het kerstverhaal. Het is dus fijn als uw zoon/dochter een goede jas aan heeft, die tegen regen kan. De kinderen van Op Dreef maken in de week van 13 december allemaal een mooie versiering voor de Verlichte Wandelroute door Aardenburg. Het is natuurlijk leuk als u deze gaat bewonderen langs deze mooie route. We nodigen u daarom uit door middel van de brief in de bijlage.

We vinden het jammer dat we de ouders dit schooljaar weer niet kunnen uitnodigingen om samen de kerstviering af te sluiten. Laten we hopen dat het volgend jaar weer kan. Wij kijken daar in ieder geval al naar uit. Vergeet in ieder geval op donderdag 23 december niet in de tas van uw kind te kijken, hier zal iets leuks in zitten voor alle ouders.

Klik hier om de uitnodiging voor de lichtjeswandeling te lezen.

Gemeente Sluis | Jeugd en Gezin

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,

Mijn naam is Evelien Smetsers en ik  geef u graag een update over de manier van aanwezigheid op school in mijn rol als medewerker van het team Jeugd en Gezin vanuit de Gemeente Sluis.

Door Covid-19 maatregelen zal mijn aanwezigheid niet op school zijn. Wekelijks ben ik voor u telefonisch beschikbaar via 06 121 259 84. U kan uw vraag ook via WhatsApp (anoniem) stellen.

Het jeugdteam heeft als doel dat wij ouders en gezinnen helpen of doorverwijzen naar passende hulp als zij bij ons terecht komen met vragen en/of zorgen. U kunt denken aan vragen / zorgen over: opvoeding, scheiding, gedrags- of emotionele zorgen rondom hun kind, wanneer een kind vanwege een handicap of beperking zorg of aangepaste middelen nodig heeft, etc. Ik hoop van harte dat u mij weet te vinden als u een vraag zou willen stellen. U mag mij dan ook altijd per mail: jeugdengezin@gemeentesluis.nl benaderen en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ook de school kan bij mij advies vragen over allerhande zaken. Dit soort advies-vragen worden anoniem gesteld, dus zonder naam en verdere gegevens van u of uw kind te gebruiken. Voor de vragen die echt onderwijs-gerelateerd zijn, zijn er binnen de school andere mensen betrokken voor ondersteuning en advies, die vragen komen meestal niet bij mij terecht.

De afspraak is dat, wanneer school echt met mij wil overleggen over uw kind, bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken of omdat zij denken dat er bepaalde hulpverlening nodig zou zijn, dat dit eerst met u besproken wordt (door school), dat u toestemming geeft over overleg met mij en/of dat er een gesprek wordt gepland waarbij ook u als ouders dan aansluit / dan wel dat u zelf een afspraak met mij maakt.

Ook tijdens mijn afwezigheid blijft ten allen tijden via het telefoonnummer van de Gemeente Sluis een toegang tot jeugdhulp mogelijk, dagelijks is er een kantoordienst bij jeugd en gezin bereikbaar, of kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.

 14 0117 (buitenland +31 117 457 000)

 06 101 673 87 (enkel voor WhatsApp berichten)

Jeugdhulp (Jeugd & Gezin) - Website Gemeente Sluis

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet!
Evelien Smetsers

(Jeugd en Gezin, gemeente Sluis)

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Afwezig: 24 december t/m 10 januari 2022

Nieuwbouw

De bouw van het nieuwe MFC is in volle gang. Een tijdje geleden hebben we uw input gevraagd voor de inrichting en het speelplein. We willen u danken voor de input die we hebben gekregen. We hebben deze informatie samen met de input van de leerlingraad en de leerkrachten meegegeven aan de interieurarchitecten om daarmee een voorstel te maken. We hebben inmiddels wel al diverse 'proefstoelen’ op school waar de kinderen op kunnen testen. Deze staan nu in verschillende groepen.

Data
13 t/m 17 december 2021 Oudergesprekken groep 1 t/m 8
13 december 2021 Rapport 1
23 december 2021 Kerstviering op school
24 december 2021 Groep 1 t/m 4 hele dag vrij, groep 5 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl