Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 07-01-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Als eerste willen wij iedereen het allerbeste wensen voor 2022. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten om de scholen na de kerstvakantie te openen. Wel zullen er nog steeds maatregelen zijn waar we rekening mee moeten houden. In de praktijk is dit niet anders dan de maatregelen in de laatste periode voor de kerstvakantie. In het kort betekent dit het volgende:

  • De thuisblijfregels zijn nagenoeg hetzelfde. De actuele beslisboom staat op onze website. Deze is ook terug te vinden door hier te klikken.
  • Er zijn gespreide pauzes voor de groepen.
  • Groepsdoorbrekende activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt. Enkel de noodzakelijke activiteiten voor het dagelijkse onderwijs zullen doorgaan.
  • In de gangen van de school geldt er een mondkapjesplicht voor volwassenen. Voor de kinderen vanaf groep 6 wordt dit dringend geadviseerd. We laten deze keuze bij de ouders van de betreffende leerlingen. Daarnaast zijn er vaste looproutes in de gangen.
  • Leerlingen worden zoveel mogelijk tot de deur gebracht. Ophalen gebeurt bij het hek. Indien (oudere) leerlingen alleen naar school kunnen komen, heeft dit de voorkeur.
  • Bij een besmetting in de groep nemen wij contact op met de GGD en volgen we de richtlijnen en adviezen op.

We kijken ernaar uit om iedereen weer terug te zien aanstaande maandag.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Data
Data
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl