Op dreef is onderdeel van Elevantio
Op dreef
Nieuwsbrief - 26-01-2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Afgelopen week heeft u geen nieuwsbrief ontvangen. We hebben bewust gewacht tot na de persconferentie om u niet te overladen met nieuwsbrieven deze week. We sturen er immers al meer dan gebruikelijk. 

“Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Tenzij zij klachten hebben of een positieve uitslag van een (zelf)test.”

Dit was de boodschap voor het onderwijs tijdens de persconferentie dinsdagavond. Het is erg fijn dat vanaf vandaag deze maatregel is aangepast. Echter geeft deze versoepeling ook reden tot zorg. Dit gaat met name om alle collega’s die met het toepassen van deze maatregel een verhoogd risico lopen om besmet te worden. In eerste instantie voor de collega zelf maar ook voor de organisatie in de school. De bezetting van de school kan daarmee nog verder onder druk komen te staan, waardoor we alsnog een risico lopen om klassen naar huis te moeten sturen.

De minister gaf niet voor niks aan dat we met elkaar scherp moeten blijven op klachten bij kinderen en dat het afnemen van zelftesten onveranderd belangrijk blijft.

Laten we dit vooral doen met elkaar, zodat we op een verantwoorde manier verder kunnen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

 

Wietse Lips

directeur

 


In deze nieuwsbrief:
- Gemeente Sluis | Veilig honken
- Data
Gemeente Sluis | Veilig honken

Samen met de jongerenwerkers hebben wij een enquête opgezet voor de leerlingen van groep 7 en 8 om te kijken wat jongeren/kinderen missen op de route naar huis en school.
Met deze enquête willen wij de behoefte in kaart brengen om te kijken of wij hier een bijdrage in kunnen leveren.

Door antwoord te geven op de volgende vragen, kun jij ons helpen. En als zoveel mogelijk jongeren de enquête invullen krijgen wij een goed beeld van wat wij hopelijk kunnen bijdragen op jullie route naar school.

Enquête Veilig Honken – Veilig onderweg naar school

https://www.onderzoek-gemeentesluis.nl/?f=xcl8tawqkd

Data
24 januari t/m 4 februari 2022 Afname CITO leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8
23 en 24 februari 2022 Schooladviesgesprekken groep 8
25 februari 2022 Carnaval op school
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie
17 maart 2022 Promotieshow Mad Science groep 3 t/m 8
29 maart 2022 Kledinginzameling
30 en 31 maart 2022 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
5 april 2022 Schoolfotograaf
7 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
14 april 2022 Paasviering op school
14 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
15 april 2022 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
18 april 2022 Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
20 en 21 april 2022  IEP eindtoets groep 8
21 april 2022 Mad Science 15:00 uur (naschools groep 3 t/m 8)
22 april 2022 Koningsspelen
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

Het kan zijn dat door de maatregelen rondom Corona activiteiten aangepast moeten worden of niet door kunnen gaan. Dit is moeilijk om op voorhand te voorspellen. Data van activiteiten zijn onder voorbehoud.

r.-k.b.s. Op Dreef
Hennequinstraat 1
4527 CD Aardenburg

0117-491206
directie.opdreef@scoba.nl