Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Brengen en halen van leerlingen

Om de 1,5 meter tussen volwassenen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen vragen we om de kinderen bij het hek af te zetten. Dit geldt niet voor de jongste kinderen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen gebracht worden tot aan de witte deur van het klaslokaal aan het kleuterplein. De juf zal de kinderen daar opwachten. Voor het halen willen we u vragen om aan het hek te wachten bij het kleuterplein aan de Wandeldreef zoals voorheen. De juf zal aan het einde van de dag de kinderen daar terug brengen.

 De kinderen van groep 3 t/m 5 kunnen de school betreden via de hoofdingang. De kinderen van groep 6 t/m 8 kunnen de school betreden via de rode deur bij het grote plein.