Scoba - Waarde(n)vol onderwijs

Op dreef is onderdeel van de Scoba Groep

Scoba

Thuisblijfregels leerlingen

Onderstaande tekst is letterlijk geknipt en geplakt uit het protocol van 6 februari 2021.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
 • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
 • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
 •