Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Ventilatie schoolgebouw

In de afgelopen periode is er landelijk veel aandacht geweest voor de relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het COVID-19-virus.

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan de reguliere gezondheidseisen voldoet.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiervoor het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS heeft alle schoolbesturen in Nederland gevraagd om vóór 24 september een ventilatiescan uit te voeren op alle onder haar bevoegd gezag vallende basisscholen en medewerkers en ouders uiterlijk 1 oktober te informeren over de resultaten. 

Onze school valt door de leeftijd van het gebouw in klasse A – Natuurlijke ventilatie. Dit betekent dat wij ventileren door middel van ramen en deuren. Het advies is om ramen en deuren geopend te houden tijdens het gebruik van de ruimte, in ons geval het klaslokaal.

We hebben afgelopen week gemerkt dat de temperaturen naar beneden gaan. Met de ramen en deuren open, merk je dit ook terug in de klaslokalen. Veel kinderen hebben hun kleding daar al op aangepast, door bijvoorbeeld een trui of vest aan te doen. We willen u vragen om hier rekening mee te houden. Voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en de medewerkers is het namelijk wel van belang dat we ramen en deuren openhouden.

 

Het onderzoek is  midden september uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf met als resultaat dat: 

 

De ventilatie op Op Dreef voldoet aan de geldende richtlijnen.

We blijven alert op het hanteren van de extra RIVM-richtlijnen.

Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Conform aanvullend advies zullen we periodiek met CO2-metingen het binnenklimaat monitoren.  Hiervoor worden CO2-meters aangeschaft.