Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Ouders

Communicatie

Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk en doen ons best u regelmatig te informeren over de gang van zaken binnen onze school. In de eerste plaatst als het over uw kind en zijn groep gaat, maar ook over belangrijke zaken die op school gebeuren. Wij zien de communicatie tussen u en onze school als tweerichtingsverkeer en vinden het daarom prettig als u de school tijdig op de hoogte brengt van zaken rondom uw kind.

Ouderbetrokkenheid

Wij zijn een school die waarde hecht aan een goed contact tussen school en ouders en daarom investeren in ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid komt de ontwikkeling en de leerresultaten van de kinderen ten goede. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn leraar. De ouders tonen belangstelling, lezen de nieuwsbrieven en scheppen voorwaarden voor het maken van huiswerk. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is zowel van belang in het voortgezet- als in het primair onderwijs.

Ouderparticipatie

Ondersteuning van ouders bij de uitvoering van bepaalde activiteiten waarderen wij enorm. Ouders kunnen helpen bij bijvoorbeeld projecten en excursies, bij het werken op de computer, maar ook bij het houden van vieringen en feesten, het overblijven en buitenschoolse activiteiten.

Het volledige beleidsdocument over ouderbetrokkenheid kunt u inzien door hier te klikken.