Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die meedenken over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. In de wet is vastgelegd waarover een MR mag meedenken of meebeslissen (instemmen). De medezeggenschapsraad adviseert en controleert en vertegenwoordigt daarmee alle ouders.

De MR vergadert vijf keer per jaar. De notulen van deze vergadering zijn op te vragen bij de directie. De namen van de MR leden kunt u vinden in de schoolgids.

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

  1. Donderdag 14 september 2023–  19:30 uur.
  2. Donderdag 7 december 2023 –  19:30 uur.
  3. Donderdag 22 februari 2024 – 15:30 uur.
  4. Donderdag 18 april 2024 – 19:30 uur.
  5. Donderdag 20 juni 2024 – 19:30 uur.