Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Op dreef is onderdeel van Elevantio

Scoba

Overblijven

Op dit moment kunnen wij tussenschoolse opvang (overblijven) aanbieden dankzij de vrijwillige hulp van ouders. Een groep betrokken ouders staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag klaar om kinderen die niet thuis kunnen eten, opvang te bieden op school. We merken echter dat het aantal kinderen dat overblijft steeds groter wordt.

Wij zijn daarom op zoek naar ouders die ons daarbij willen helpen om deze opvang te kunen blijven bieden op de manier zoals we dat nu doen. Mocht u ons daarbij kunnen helpen (bijvoorbeeld eens in de twee weken of wellicht wekelijks), bent u van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinator TSO:

Franca de Lijzer

francadelijzer@hotmail.com